Lekcja przestrogi ZTU!
Hrubieszów, woj. lubelskie

Lekcja przestrogi ZTU! Uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie pod patronatem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł udali się z wizytą do zakładu karnego w Hrubieszowie. Celem wycieczki było poznanie zasad funkcjonowania zakładu jako miejsca pracy. Profilaktyka polegała na uświadomieniu konsekwencji nieprzystosowania społecznego i działań powszechnie nieakceptowanych.

Zaraz po dotarciu na miejsce na własnej skórze przekonaliśmy się, jak bardzo przestrzega się tam procedur bezpieczeństwa, bowiem poddani zostaliśmy kontroli, podczas której funkcjonariusz sprawdzał przy pomocy specjalnego urządzenia czy nikt nie posiada niedozwolonych przedmiotów następnie każdy musiał okazać legitymację szkolną.

Na sali odwiedzin odbyło się spotkanie z mjr Pawłem Różyńskim kierownikiem działu ochrony oraz ppor. Grzegorz Jaworskim, którzy opowiadali o historii więziennictwa, zwyczajnym dniu osadzonych, formach resocjalizacji, procedurach więziennych. Młodzież została również zapoznana z zajęciami więźniów, rodzajem wykonywanych prac odpłatnie i nieodpłatnie. Wyjaśniono nam także, którzy więźniowie mogą uczestniczyć w pracach poza zakładem i na jakiej zasadzie odbywa się wyznaczenie osób do poszczególnych prac, oraz jak wyglądają odwiedziny więźniów. W trakcie spotkania uczniowie wzięli udział w pokazie sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu Funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Ponadto, mogliśmy zobaczyć zakład od wewnątrz: sale widzeń, cele więźniów i „izolatkę”, plac spacerowy tzw. „spacerniak oraz monitorowanie zakładu.

Dziękujemy dyrektorowi zakładu karnego ppłk Januszowi Krotkiewiczowi za umożliwienie pobytu młodzieży na terenie jednostki oraz wychowawcy mł. chor. Pawłowi Caboniowi za współpracę i organizowanie spotkań młodzieży z osadzonymi.

Wizyta młodzieży niewątpliwie przyczyniła się do poszerzenia ich wiedzy dotyczącej systemu więziennego w Polsce oraz metod resocjalizacyjnych. Organizatorami wyjścia była pedagog szkolna Anna Karkuszewska – koordynatorka kampanii oraz wychowawczyni klasy Ia Arleta Kowalska.

Autor: Sprawozdanie przygotowała Anna Karkuszewska.

Partnerzy 2001 – 2014: