Gminny Konkurs Wiedzy
Elbląg (gmina), woj. warmińsko-mazurskie

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Szkole Podstawowej w Pilonie odbył się III Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. W konkursie wzięli udział uczniowie gminnych szkół podstawowych z Gronowa Górnego, Nowakowa, Pilony i Węziny.

Głównym celem było rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z krajami Unii Europejskiej, propagowanie idei zjednoczonej Europy oraz wyrobienie poczucia tolerancji wobec odmienności kultur.

Ponieważ Dzień Zwycięstwa w Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy 8 maja, z tej okazji konkurs rozpoczął się od prezentacji polskich miast. Drużyny przedstawiły wybrane miasta: Gdańsk, Kraków, Toruń i Warszawę.

Po krótkiej przerwie na poczęstunek, w drugiej części konkursu uczestnicy zmierzyli się z różnorodnymi konkurencjami, m.in. z rozpoznawaniem obcojęzycznych powitań, z zagadkami obrazkowymi, muzycznymi, literackimi i krzyżówkami. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące historii, geografii, polityki i kultury państw członkowskich Unii Europejskiej. Reprezentanci wszystkich szkół okazali się prawdziwymi znawcami Unii, poziom konkursu był bardzo wyrównany. Po podliczeniu punktacji jury ogłosiło wyniki.

I miejsce – SP Pilona, II miejsce – ZS Gronowo Górne, III miejsce – SP Węzina i ZS Nowakowo.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody oraz słodki poczęstunek. Powyższe zadanie wpisało się w realizację programu profilaktycznego z przekazem treści kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – „Grajmy w jednej drużynie”. Program pozwolił na kształtowanie osobowości uczniów przy zachowaniu równowagi między rozwojem indywidualnym a wspólnotowym.

Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowały M. Bachanek i A. Gerej-Gula.

Autor: relację przygotowała Anna Gerej-Gula.

Partnerzy 2001 – 2014: