Dzień Dziecka z ZTU!
Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie

Dzień Dziecka z ZTU! W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie zorganizowano Dzień Dziecka, który rozpoczął się przedstawieniem profilaktycznym w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, Spektakl przygotowała grupa uczniów należących do szkolnego koła teatralnego.

W tym dniu na dzieci i młodzież czekało mnóstwo atrakcji. Odbyły się zawody sportowe, zarówno dla tych starszych uczniów, jak i maluszków. Największą atrakcją turnieju był finałowy mecz w piłkę koszykową uczniowie – nauczyciele. Zorganizowano również konkurs plastyczny nawiązujący do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – temat prac – „Warto pomagać”. Najlepsze prace zostały nagrodzone upominkami i lodami oraz wysłane na konkurs w ramach kampanii.

W jednej z sal wyświetlano bajki dla najmłodszych, dla przedszkolaków przygotowano zabawy z chustą animacyjną, w pracowni komputerowej odbywał się turniej gier.

Dodatkowymi atrakcjami były lody i gofry dla wszystkich uczniów ufundowane przez Radę Rodziców, malowanie twarzy.

W holu szkolnym przygotowano specjalne stoisko profilaktyczne. Uczniowie klasy IV prowadzili pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu itp.

Na koniec dnia zostały rozdane upominki, dyplomy i medale z logo kampanii dla zwycięskich drużyn.

Autor: Organizatorki Dagmara Komoszyńska, pedagog szkolna i Ewelina Kujawska, opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

Partnerzy 2001 – 2014: