ZTU przyniósł nam wiele korzyści!
Korsze, woj. warmińsko-mazurskie

Uczniowie Zespołu Szkół w gminie Korsze przystąpili do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł od II etapu. Pomimo tego zdążyli zadbać o to, by materiały edukacyjne trafiły do każdego z uczniów! - Uważam, że udział w tej kampanii przyniósł naszej szkole wiele korzyści - mówi Dorota Siwek, koordynatorka.

- Rozpoczynając kampanię, w szkole rozwiesiliśmy plakaty profilaktyczne: „Zdrowy rozsądek daję radę!, „Wierzę w siebie - odrzucam nałogi - wspomina Dorota Siwek, pedagog z ZS i koordynatorka ZTU. Do przychodni zdrowia w Korszach oraz do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie trafiły ulotki i plakaty edukacyjne „FAS i papierosy oraz „Papierosy i kobiety w ciąży, uświadamiające zagrożenia płynące z picia alkoholu podczas ciąży, zachęcające do abstynencji w tym czasie.

Uczniowie SP wzięli udział w konkursie sportowym „Ruszajmy się. Ilustrując jego nazwę, przygotowali dwa filmy, w których zachęcają do aktywnego spędzania czasu i udowadniają, że ruch to zdrowie. Na godzinach wychowawczych w SP nauczyciele wykorzystali ulotki edukacyjno-profilaktyczne: „Moje pragnienia, „Jestem asertywny, natomiast w gimnazjum: „Kim jestem, co mogę? oraz „Jestem asertywny.

- Aby wesprzeć rodziców, którzy pełnią podstawową funkcję w procesie wychowawczym dziecka, na zebraniach rozdaliśmy ulotki „Co to jest syndrom wyuczonej bezradności - mówi Maria Skorupska, koordynatorka kampanii. Dodatkowo otrzymali broszury „Kierowca, droga i alkohol, przypominające o niebezpieczeństwach związanych z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu.

- Uważam, że udział w kampanii ZTU przyniósł naszej szkole wiele korzyści - mówi pani Dorota. - Myślę, że nasze cele (jak m.in. mobilizowanie uczniów do samodzielnego myślenia, uruchamianie twórczych pokładów umysłu, planowanie swojej codzienności, a także odrzucanie nałogów, propagowanie zdrowego stylu życia) zostały osiągnięte - dodaje z zadowoleniem.

Partnerzy 2001 – 2014: