Hasła ZTU są zawsze aktualne!
Siewierz, woj. śląskie

Inicjatorem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł był Zdzisław Banaś, burmistrz Siewierza, natomiast koordynatorem była Agnieszka Surma, pełnomocnik ds. przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii, która nadzorowała realizację zadań profilaktycznych.

Realizując założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane na rok 2012, gmina Siewierz już po raz trzeci przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - czytamy w podsumowaniu zamieszczonym na portalu Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

- Trzecia edycja kampanii ZTU w gminie Siewierz została zakończona, ale hasła które jej przyświecały są cały czas aktualne i ważne, jak ważna jest sprawa prowadzenia zdrowego stylu życia, wolnego od używek i substancji uzależniających, promocja trzeźwości oraz szerzenie idei aktywnego spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży - zaznaczają gminni realizatorzy.

W kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł wzięły udział: Zespół Szkół w Siewierzu, Zespół Szkół w Brudzowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu oraz Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny filia w Siewierzu. Oddziaływaniem profilaktyczno-edukacyjnym zostały objęte również dzieci z przedszkola w Siewierzu.

Uczniowie wraz ze szkolnymi koordynatorami kampanii przystąpili do konkursów: plastycznych, wiedzy ogólnej (np. o szkodliwości używek) oraz do licznych konkurencji i turniejów sportowych. - Wszystko po to, aby w atrakcyjny i skuteczny sposób przekonać młodych ludzi do zachowania rozsądku i trzeźwego umysłu w przypadku zetknięcia się z wszechobecnymi używkami - opowiadają koordynatorzy. - Uczestnictwo w konkursach miało również na celu wzmocnienie w środowisku uczniowskim odpowiedzialności za swoje czyny, ale też wiary we własne siły i możliwości. Przede wszystkim jednak chodziło o zapobieganie sięganiu po różnorakie używki przez dzieci i młodzież szkolną - dodają.

Niewątpliwie atrakcyjne, a zarazem mobilizujące do rywalizacji w duchu fair play, były nagrody dla laureatów konkursów na szczeblu gminnym. Zwycięzcy otrzymali m.in. gry edukacyjne, sprzęt sportowy oraz przydatne w pracy każdego ucznia książki i słowniki. Najmłodsi uczestnicy kampanii otrzymali również kredki i farby. Ponadto do szkół przekazano materiały edukacyjne-atrakcyjne wydawnictwa adresowane do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz kolorowe gadżety związane z kampanijnymi hasłami.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Siewierz.

 

Partnerzy 2001 – 2014: