Rycerz Walduś na Dniu Profilaktyki
Siewierz, woj. śląskie

Gmina Siewierz była niezwykle licznie reprezentowana w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W programie działań znalazły się m. in. zajęcia profilaktyczne, turniej tenisa stołowego, turniej warcabowy i wiele konkursów. Wielkim wydarzeniem był II Szkolny Dzień Profilaktyki.

Wśród placówek z gminy Siewierz, które postanowiły przystąpić do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2010 roku, znalazły się: Zespół Szkół w Siewierzu, Zespół Szkół w Brudzowicach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żelisławicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu, Szkoła Podstawowa w Dziewkach oraz Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Filia w Siewierzu. Inicjatorem przedsięwzięcia był Zdzisław Banaś, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz. Zaplanowane prace koordynowała Agnieszka Surma, Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Brudzowicach wzięli udział w cyklu działań profilaktyczno - edukacyjnych, turnieju tenisa stołowego, turniej warcabowego oraz konkursie plastyczno - literackim. Pod hasłem „Powiedź STOP dla alkoholu, narkotyków i nikotyny” poszerzano wiedzę nt. szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Grom, zabawom i turniejowi tenisa stołowego, zorganizowanym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych, towarzyszyło natomiast przesłanie: „Alkohol, narkotyki, nikotyna - zażywasz przegrywasz”. Uczniowie mieli też możliwość uczestnictwa w zajęciach poświęconych przeciwdziałaniu przemocy, profilaktyce uzależnień oraz promocji zdrowia. Patronat nad konkursami przygotowanymi w obu szkołach objęła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, która ufundowała główne nagrody. Najmłodsi uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Pod patronatem tej Komisji uczniowie Zespołu Szkół w Siewierzu uczestniczyli też w II Szkolnym Dniu Profilaktyki. W obchodach wzięła udział cala społeczność uczniowska ZS w Siewierzu, jak również zaproszeni goście ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu. W związku z uczestnictwem w kampanii „ZTU” była okazja, aby zintegrować się z grupą, poznać zasady rywalizacji w duchu fair - play czy wykazać się sprawnością fizyczną

Następnym punktem imprezy były widowiska artystyczne. Trzy przedstawienia wykonał teatr profilaktyczny „Maska” z Krakowa. Tematy i przesłania zaprezentowanych spektakli były dostosowane do wieku uczestników. Obejrzano sztuki:- „Jak rycerz Walduś uratował królestwo” ( uczniowie klas I - III SP ) - w baśniowej formie opowiadającą o szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu i konieczności dbania o higienę własną. - „Trudne powroty” ( uczniowie klas IV - VI SP ) - widowisko słowno - muzyczne poruszające tematykę alkoholizmu, narkomanii oraz palenia papierosów. - „Trzeźwe spojrzenie” - scenkę skierowaną do gimnazjalistów, przedstawiająca ( niekiedy w humorystyczny sposób ) problemy najczęściej dotykające młodzież w wieku gimnazjalnym.

Każda z grup wzięła także udział w warsztatach profilaktycznych. Podczas podsumowania II Szkolnego Dnia Profilaktyki odbył sie uroczysty apel. Wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego oraz literackiego.

Zdjęcia pochodzą ze strony www.siewierz.pl.

 

Partnerzy 2001 – 2014: