Czym jest Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Dlaczego szkoły i samorządy wybierają Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 

Co roku w Zachowaj Trzeźwy Umysł uczestniczą  szkoły oraz samorządy, które dzięki kampanii łączą profilaktykę z edukacją i zabawą. W ramach kampanii wspólnie z naszymi ekspertami (psycholodzy, profilaktycy, pedagodzy) przygotowujemy zestawy materiałów profilaktycznych. Materiały są pomocne przy organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Zajęcia można przeprowadzić w ramach zajęć szkolnych, w grupach bibliotecznych, podczas półkolonii, spotkań profilaktycznych. Oprócz warsztatów dla uczniów, oferujemy również materiały przydatne do pedagogizacji rodziców.

Zwieńczeniem zmagań edukacyjnych (warsztatów, lekcji) są powiązane tematycznie z kampanią konkursy: plastyczne, literackie, fotograficzne, grupowe i indywidualne. Konkursy, oprócz rywalizacji, współpracy, zaangażowania przemycają również treści profilaktyczne. Co roku w naszych konkursach bierze udział kilkadziesiąt uczniów z całej Polski. Nagradzamy kilka tysięcy laureatów. Autorzy najlepszych prac są zapraszani na uroczysty Finał Kampanii do Centrum Olimpijskiego w Warszawie.

W ramach kampanii co roku staramy się stworzyć nowe, przydatne narzędzia, pomocne przy realizacji profilaktyki w gminach/szkołach. W ciągu kilkunastu lat zorganizowaliśmy bezpłatne szkolenia internetowe dla nauczycieli (prowadzone na platformie edukacyjnej Akademia Profesjonalnego Nauczyciela). Szkolenia cieszyły się tak duża popularnością, że zdecydowaliśmy się kontynuować nasz projekt, oferując kursy internetowe w atrakcyjnych dla nauczycieli cenach. Wyposażyliśmy szkoły w klasy multimedialne. Prowadziliśmy bezpłatne badania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na temat środków psychoaktywnych i alkoholu ( na grupie ok. 50 tys uczniów). W tym roku oferujemy diagnozę społeczną dla uczniów.

Każdej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy nowe hasło. W 2018 roku działania profilaktyczne będą organizowane pod mottem: AUTOPORTRET! Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję - czyli o budowaniu poczucia własnej wartości!

W ramach kampanii ZTU 2018 przygotowaliśmy

 
   1. Scenariusze zajęć dla nauczycieli - zawierają gotowe konspekty lekcji podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe. Do uatrakcyjnienia zajęć zostały stworzone karty pracy dla uczniów.
   2. Karty pracy dla uczniów - broszury z przekazem edukacyjnym oraz zadaniami utrwalającymi wiedzę uczniów. Karty pracy są dopasowane do wieku uczniów. Na okładce każdej z nich znajduje się podany wiek odbiorcy. Ponadto, w scenariuszach dla nauczycieli każda karta pracy jest widoczna przy konspekcie lekcji, w której należy ją wykorzystać.
   3. Ulotka konkursowa - w broszurze znajdują się terminy i opisy trzech konkursów, które będą realizowane w ramach kampanii ZTU w 2018 roku: 1) Autoportret - konkurs literacko-plastyczny; 2) Napisz do nas list - konkurs literacki; 3) My - konkurs zespołowy (fotograficzny). Na naszej stronie internetowej znajdują się pełne regulaminy.
   4. Gadżet - w tym roku uczniowie otrzymają kalendarzyki w formie naklejki, na których będą mogli odliczać czas do końca roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji.
   5. Diagnoza społeczna uczniów - darmowe i anonimowe badanie ankietowe dla dzieci i młodzieży. Badanie nie jest obowiązkowe. Warto jednak wziąć w nim udział. Wyniki otrzymane z badania będą określały stosunek młodzieży do takich zagadnień jak: zdrowie, rodzina, szkoła, kultura, psychologia, ekonomia, kapitał społeczny. Wyniki zostaną zobrazowane w kontekście gminy oraz całej Polski. Badanie będzie obejmować dzieci od V do VIII klasy szkoły podstawowej oraz rozpocznie się 30.09.2018 roku, za pośrednictwem specjalnie przygotowanej internetowej platformy badawczej. Badanie ankietowe będzie można przeprowadzić np. w szkolnej pracowni komputerowej. Opracowane wyniki będą dostępne w czerwcu 2019 roku. Więcej informacji na temat diagnozy znajduje się w ofercie kampanii, w zakładce ZTU 2018.

   

Jak przeprowadzić kampanię?

 

Kampania jest tak skonstruowana, aby nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, opiekunowie i inni gminni koordynatorzy mogli przeprowadzić samodzielnie zajęcia w swoich placówkach. W spisie materiałów znajduje się przewodnik po kampanii (z terminami, o jakich należy pamiętać - np. daty przysyłania prac konkursowych). Taki przewodnik dostępny jest zawsze na naszej stronie internetowej w zakładce: Dla szkół i gmin. Można go pobrać na komputer w wersji elektronicznej.

Najważniejszym narzędziem nauczyciela jest Scenariusz do kart pracy oraz karty pracy dla uczniów. W scenariuszu - krok po kroku - został opisany przykład lekcji profilaktycznej (ćwiczenia, poruszane przez nauczyciela i uczniów zagadnienia, rozwiązania ćwiczeń w kartach pracy itp.). Lekcje nie trzeba realizować według sztywnego kalendarza. Nie ma takiego. Kampania prowadzona jest od 1 stycznia do 31 listopada. Prowadzone zajęcia można wpisać do szkolnego programu profilaktycznego. Przy tworzeniu szkolnego terminarza kampanii należy wziąć pod uwagę jedynie terminarz konkursów.


Materiały kampanii może zamówić samodzielnie szkoła, opłacając je z własnego budżetu lub samorząd (gmina/miasto), który dzieli je wśród podległych mu szkół i innych lokalnych  jednostek edukacyjno-profilaktycznych (świetlice terapeutyczne, biblioteki,). Opis przeprowadzanych w gminie/szkołach działań realizowanych w ramach kampanii można przesłać do naszego biura (mailowo lub listownie). Zostaną one opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce Relacje. Wysyłanie relacji nie jest obowiązkowe ale warto pochwalić się swoją pracowitością, zaangażowaniem, pomysłowością. Taka relacja to świetna wizytówka placówki i samorządu.
 

Jak zgłosić szkołę do ZTU?

 

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2018 roku, poinformuj o tym lokalną komisję/pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w swojej gminie, wypełniając DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA dla szkół.

Wysyłając deklarację do odpowiedniego organu w gminie informujesz włodarzy o chęci uczestnictwa. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia, w którym należy podać dane płatnika oraz dane odbiorcy kampanijnych materiałów. Formularz znajduje się w osobnej zakładce: ZTU 2018. Można go przesłać faksem, na e-maila lub wypełnić elektronicznie.

Informacja dla samorządu

 

Powyższa deklaracja uczestnictwa może okazać się przydatnym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za profilaktykę alkoholową w gminie/mieście. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może przesłać deklarację uczestnictwa do podlegających je szkół. Dzięki temu zdobędzie informacje, jaka ilość szkół jest chętna do udziału w kampanii oraz ilu uczniów zostanie w nią zaangażowanych. Taka wiedza pozwoli dobrać odpowiedni pakiet - ilość materiałów dla gminy (pół pakietu/cały pakiet/wielokrotność pakietu).

 
Wyszukaj frazę:

Newsletter:

Adres e-mail:
Imię:
Oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Politykę prywatności
Alkohol niszczy kampania profilaktyczna

Partnerzy 2001 – 2014: