ZTU uczy o przyjaźni i zdrowiu
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W kampanii ZTU 2017 w Siemianowicach Śląskich uczestniczyły również Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1. W szkołach przeprowadzano warsztaty ze specjalistami z zakresu uzależnień, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz prelekcje propagujące bezpieczne formy spędzania czasu wolnego. Na zajęciach korzystano też z kart pracy ZTU i tworzono konkursowe prace.

WIĘCEJ

Trzeźwy Umysł porusza ważne kwestie
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Trzeźwy Umysł porusza ważne kwestie! Promowaniu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowego odżywiania i budowania prawidłowych relacji służył zorganizowany w SP nr 1 w Siemianowicach Śląskich Tydzień Profilaktyki. Podsumowaniem tej inicjatywy oraz kampanii ZTU był happening zorganizowany podczas festynu szkolnego, na którym materiały ZTU zachęcały rodziców do aktywnego spędzania wolnego czasu wspólnie z dziećmi.

WIĘCEJ

Kampania pozytywnie wzmacnia proces edukacyjny
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Kampania pozytywnie wzmacnia proces edukacyjny! – Uczniowie SP nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich wzięli udział w konkursach Zachowaj Trzeźwy Umysł, a nagrody otrzymali na uroczystym apelu. Kampania pozytywnie wzmacnia proces edukacyjny i wychowawczy – uważa pedagog Wanda Abłażewicz, koordynatorka ZTU.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: