Przyjaźń to wspólne i odpowiedzialne działania!
Maszewo, woj. lubuskie

– Przyjaźń odgrywa ważną rolę w szkole i w domu, chcemy aby otaczali nas ludzie, których szanujemy i lubimy - przyjaciele. Przyjaźń to wspólne i odpowiedzialne działania – mówi Marta Chilimończyk, koordynator ZTU w Szkole Podstawowej w Gęstowicach. Kampanię w placówce wypełniły rozmowy, dyskusje i ćwiczenia z pozytywnego myślenia, a także spotkania kółek artystycznych, naukowych i sportowych. Obchodzono też szkolny „Dzień przyjaźni”.

WIĘCEJ

ZTU to aktywne i twórcze działania
Praszka, woj. opolskie

Zadania kampanii ZTU w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. W. Chotomskiej w Praszce realizowali wszyscy nauczyciele i uczniowie. – Przeprowadzono tegoroczny konkurs i rozwiązywano ćwiczenia z kart pracy ZTU. W szkole odbył się rajd rowerowy, rozgrywki w Dniu Dziecka przypominały o wychowawczej wartości sportu – mówi Andrzej Podyma, koordynator ZTU.

WIĘCEJ

Nie chcemy papierosowego dymu!
Hrubieszów, woj. lubelskie

Nie chcemy papierosowego dymu! – Z okazji „Światowego Dnia bez Papierosa” w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie zorganizowaliśmy apel, podczas którego podsumowaliśmy realizowany w klasach trzecich program „Nie pal przy mnie, proszę”. Wręczyliśmy też nagrody laureatom prozdrowotnego konkursu plastycznego – mówi Marta Kuczyńska, koordynator ZTU.

WIĘCEJ

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w ZTU!
Sławno, woj. łódzkie

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w ZTU! Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu już kolejny rok realizuje zadania kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. –Wszyscy wychowawcy otrzymali ulotki edukacyjno-konkursowe i profilaktyczne, do realizacji na godzinach wychowawczych, oraz gadżety dla uczniów – informują koordynatorzy.

WIĘCEJ

Antynikotynowe zawody ZTU!
Prudnik, woj. opolskie

Antynikotynowe zawody ZTU! W kampanijnym Światowym Dniu bez Papierosa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Szybowicach uczniom zaproponowano  zawody sportowe połączone z zadaniami teoretycznymi na temat zdrowego stylu życia. – Dzień bez Papierosa podsumował realizowane w szkole projekty antynikotynowe, takie jak „Nie pal przy mnie, proszę!” i „Czyste powietrze wokół nas” – wyjaśnia pedagog Barbara Muzyka.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: