Trzeźwości song śpiewa cała gmina!
Przyrów, woj. śląskie

Trzeźwości song śpiewa cała gmina! Uwieńczenie całorocznych działań profilaktycznych realizowanych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyrowie także w 2016 stanowił „Marsz Trzeźwości”. W takt piosenki „Trzeźwości Song 2016” maszerujący dotarli do sklepów, gdzie sprzedawcom wręczyli materiały informujące o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych i papierosów nieletnim. Na zakończenie marszu przekazano dyplomy i nagrody laureatom konkursów.

WIĘCEJ

Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem!
Nowy Targ, woj. małopolskie

Przypominamy: sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za które odpowiada zarówno sprzedawca, jak i właściciel sklepu, w którym do tego przestępstwa doszło. Właśnie w ten sposób można podsumować kolejne szkolenie dla sprzedawców alkoholu zorganizowane w Urzędzie Miasta z udziałem przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

WIĘCEJ

ZTU Pomaga dzieciom, uwrażliwia dorosłych!
Kodeń, woj. lubelskie

ZTU Pomaga dzieciom, uwrażliwia dorosłych! W gminie Kodeń w 2015 r. kampania skupiała się szczególnie mocno na dzieciach i młodzieży. Rozpropagowano ulotki profilaktyczne i plakaty, organizowano koncerty w szkole i szkolenia dla sprzedawców alkoholu – wszystko pod hasłem Zachowaj Trzeźwy Umysł.

WIĘCEJ

Zdrowy styl i walka z nałogami!
Przyrów, woj. śląskie

Działania realizowane w ramach ZTU w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie zakończono Marszem Trzeźwości. – W asyście policjantów z komisariatu w Koniecpolu maszerowaliśmy w takt piosenki „Trzeźwości Song 2015”, niosąc plakaty o tematyce propagującej zdrowy styl życia i walkę z nałogami. Z materiałami profilaktycznymi ZTU odwiedziliśmy też sprzedawców alkoholu – relacjonuje Wiesław Stanuchiewicz, koordynator kampanii.

WIĘCEJ

Apel do sprzedawców alkoholu!
Nowy Targ, woj. małopolskie

Apel do sprzedawców alkoholu! W Nowym Targu tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wysłała list do sprzedawców napojów alkoholowych uwrażliwiający ich na konieczność przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2014: