Kampania w duchu sportowej rywalizacji! Repki, woj. mazowieckie

Kampania w duchu sportowej rywalizacji!
Repki, woj. mazowieckie

Zespół Szkół w Repkach, GKRPA, GOPS i Posterunek Policji w Repkach byli organizatorami sportowych zawodów dla uczniów klas I-III, które przeprowadzono na boisku przy ZS w Repkach. – Przedsięwzięciu patronowała Wójt Gminy Repki Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz. Celem imprezy było rozwijanie prawidłowych postaw sportowej rywalizacji, popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu i promowanie życia bez uzależnień – opowiada Teresa Stasiuk, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki.

WIĘCEJ
ZTU dla najmłodszych sportowców! Repki, woj. mazowieckie

ZTU dla najmłodszych sportowców!
Repki, woj. mazowieckie

W Szkole Podstawowej w Wyrozębach najmłodsi uczniowie wzięli udział w kampanijnych zawodach sportowych. Przedsięwzięcie pod patronatem Wójta Gminy Repki Krystyny Mikołajczuk-Bohowicz zostało zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji w Repkach i SP w Wyrozębach.

WIĘCEJ

Najmłodsi znowu walczyli o medale!
Repki, woj. mazowieckie

Najmłodsi znowu walczyli o medale! Pod koniec czerwca w ramach kampanii ZTU i pod patronatem Wójta Gminy Repki Krystyny Mikołajczuk-Bohowicz w Szkole Podstawowej w Wyrozębach odbyła się Gminna Olimpiada dla dzieci z klas I–III.

WIĘCEJ

Opłaca się wygrywać z kampanią!
Repki, woj. mazowieckie

Opłaca się wygrywać z kampanią! W Gminie Repki najmłodsi uczniowie mieli swoją olimpiadę. Organizatorzy nagrodzili zawodników medalami, dyplomami, książkami i piłkami, a szkoły otrzymały puchary. Patronat nad wydarzeniem sprawował wójt gminy. WIĘCEJ

U nas ZTU ma ogromne powodzenie!
Repki, woj. mazowieckie

Od początku gmina Repki z ogromnym powodzeniem uczestniczy kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. - W tym roku nasza przedstawicielka została laureatką nagrody głównej, a samorząd organizatorzy kampanii wyróżnili specjalnym certyfikatem. W naszej gminie dzieci odbierały nagrody z rąk przewodniczącego Rady Gminy Adama Czarnockiego i wójta gminy Krystyny Mikołajczuk-Bohowicz - dodają koordynatorzy. WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: