ZTU to ważne ogniwo działań profilaktycznych
Płońsk, woj. mazowieckie

ZTU to przedsięwzięcia profilaktyczne prowadzone w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku od wielu lat. – Bardzo aktywnie w promowanie wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych włączył się szkolny Klub Profilaktyki, przygotowując kampanię informacyjną i spektakl profilaktyczny – relacjonuje koordynator Anna Grąbczewska.

WIĘCEJ

ZTU to niezapomniane doznania i konkursy
Płońsk, woj. mazowieckie

ZTU to niezapomniane doznania i konkursy, a także niezbędna wiedza z zakresu profilaktyki i nowe umiejętności – twierdzą koordynatorzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku. Kampanijne dzieło uświetniły m.in. szkolne dni profilaktyki, festyn z okazji Dnia Dziecka oraz zimowy matematyczno-przyrodniczy bieg patrolowy.

WIĘCEJ

Doceniamy pozytywne skutki tej kampanii!
Płońsk, woj. mazowieckie

Doceniamy pozytywne skutki tej kampanii! – Działania ZTU w Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku przynoszą dużo wymiernych efektów, wpływają korzystnie na poprawę bezpieczeństwa i budują dobry klimat – relacjonuje pedagog Anna Żabowska.

WIĘCEJ

ZTU wyróżnia się wysokim poziomem
Płońsk, woj. mazowieckie

ZTU wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym, przekazując młodym ludziom rzetelną wiedzę potrzebną do dokonywania dobrych wyborów, promujących życie wolne od alkoholu i narkotyków – mówi Elwira Konopka z Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – Referatu Urzędu Miejskiego w Płońsku.

WIĘCEJ

ZTU docenia nas i zaprasza do kapituły
Płońsk, woj. mazowieckie

Od 12 lat miasto Płońsk przystępuje do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Do działań włączyły się szkoły podstawowe, gimnazja i świetlica socjoterapeutyczna Parasol. - Jest to jedyna kampania, która nie tylko edukuje poprzez różnorodne materiały profilaktyczne, ale również nagradza zaangażowanie i własną inicjatywę uczniów - uważa Elwira Konopka z Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, nagrodzona w tym roku członkostwem w Kapitule Trzeźwego Umysłu. WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2014: