ZTU to przyjazne szkolne środowisko! Płońsk, woj. mazowieckie

ZTU to przyjazne szkolne środowisko!
Płońsk, woj. mazowieckie

- W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku w tegorocznej kampanii pracę nad relacjami ludzkimi eksponowaliśmy jeszcze bardziej. Zwracaliśmy uwagę na kształtowanie przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym, opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym – mówi Ewa Długoszewska.

WIĘCEJ

ZTU to ważne ogniwo działań profilaktycznych
Płońsk, woj. mazowieckie

ZTU to przedsięwzięcia profilaktyczne prowadzone w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku od wielu lat. – Bardzo aktywnie w promowanie wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych włączył się szkolny Klub Profilaktyki, przygotowując kampanię informacyjną i spektakl profilaktyczny – relacjonuje koordynator Anna Grąbczewska.

WIĘCEJ

ZTU to niezapomniane doznania i konkursy
Płońsk, woj. mazowieckie

ZTU to niezapomniane doznania i konkursy, a także niezbędna wiedza z zakresu profilaktyki i nowe umiejętności – twierdzą koordynatorzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku. Kampanijne dzieło uświetniły m.in. szkolne dni profilaktyki, festyn z okazji Dnia Dziecka oraz zimowy matematyczno-przyrodniczy bieg patrolowy.

WIĘCEJ

Doceniamy pozytywne skutki tej kampanii!
Płońsk, woj. mazowieckie

Doceniamy pozytywne skutki tej kampanii! – Działania ZTU w Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku przynoszą dużo wymiernych efektów, wpływają korzystnie na poprawę bezpieczeństwa i budują dobry klimat – relacjonuje pedagog Anna Żabowska.

WIĘCEJ

ZTU wyróżnia się wysokim poziomem
Płońsk, woj. mazowieckie

ZTU wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym, przekazując młodym ludziom rzetelną wiedzę potrzebną do dokonywania dobrych wyborów, promujących życie wolne od alkoholu i narkotyków – mówi Elwira Konopka z Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – Referatu Urzędu Miejskiego w Płońsku.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: