W naszym Klubie realizujemy tematy ZTU
Płock, woj. mazowieckie

Wychowawczynie Klubu Profilaktyki Środowiskowej Skarpiak w Płocku, pedagog Małgorzata Gałczyńska oraz pedagog Agnieszka Wysocka, przeprowadziły cykl zajęć dla uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, z wykorzystaniem materiałów ZTU. W czasie spotkań dyskutowano o przyjaźni, cechach charakteru, wartościach oraz funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

WIĘCEJ

Kampanijne spotkania budują dobre relacje
Płock, woj. mazowieckie

Kampanijne spotkania budują dobre relacje! W Płocku w ramach kampanii ZTU przeprowadzono zajęcia z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum oraz z ich rodzicami i opiekunami. Spotkania prowadziły wychowawczynie Klubu Profilaktyki Środowiskowej Skarpiak w Płocku pedagog Małgorzata Gałczyńska oraz pedagog Agnieszka Wysocka.

WIĘCEJ

Rodzinna zabawa to fajna sprawa!
Płock, woj. mazowieckie

Rodzinna zabawa to fajna sprawa! Wzorem lat ubiegłych społeczność Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, realizując jej podstawowe cele i zadania.

WIĘCEJ

Uczestniczymy w kampanii ZTU!
Płock, woj. mazowieckie

Uczestniczymy w kampanii ZTU! Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku po raz kolejny uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – z dumą informują koordynatorzy. Pod egidą kampanii przeprowadzono wiele wydarzeń.

WIĘCEJ

Z tą kampanią dbamy o rodzinę!
Płock, woj. mazowieckie

Z tą kampanią dbamy o rodzinę! W Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r. w ramach Zachowaj Trzeźwy Umysł rodzice i dzieci dowiadywali się na temat wartości rodzinnych. Uczestniczenie w kampanii promuje przyjaźń, trzeźwość, pokazuje jak ważne jest wychowanie, szacunek do innego człowieka, pomaganie słabszym i samotnym.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: