Żyj zdrowo, myśl pozytywnie, pomagaj innym!
Olkusz, woj. małopolskie

Podczas spektaklu profilaktycznego, pogadanek i zajęć z pedagogiem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku zdobyli wiedzę dotyczącą uzależnień od narkotyków, alkoholu, dopalaczy i gier komputerowych. Kampanijne cele realizowali także wspólnie ze swoimi rodzinami, biorąc udział w festynie pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł – żyj zdrowo, myśl pozytywnie, pomagaj innym”.

WIĘCEJ

ZTU integruje i przynosi efekty
Olkusz, woj. małopolskie

Bożena Nowak nadesłała sprawozdanie z Wielkiego Konkursu Profilaktycznego, które odbyło się w Gimnazjum nr 4 im C.K. Norwida w Olkuszu w ramach kampanii ZTU i pod hasłem „Wierzę w siebie odrzucam nałogi. - Uczniowie naszego gimnazjum aktywnie zaangażowali się w działania związane z kampanią - mówi koordynatorka. Prace plastyczne prezentowały wysoki poziom artystyczny i trafnie wyrażały tematykę konkursową - dodaje. WIĘCEJ

ZTU uczy asertywności i pomaga odmawiać
Olkusz, woj. małopolskie

W ramach ZTU w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 odbyło się kilka imprez promujących profilaktykę, sport, ruch i zdrowy styl życia. Były konkursy, rajd pieszy, zajęcia z asertywności, turniej gier i zabaw oraz warsztaty profilaktyczne. Kampanię realizowały Aneta Chmiel, Marzena Pałka, Joanna Jurkiewicz i Gabriela Leisner. WIĘCEJ

Działania w ramach ZTU pobudzają naszą kreatywność
Olkusz, woj. małopolskie

Uczniowie i nauczyciele w SP nr 2 pod hasłem „Zdrowy rozsądek daje radę przystąpili do realizacji zadań związanych z ogólnopolską kampanią. - Nasze działania mają na celu rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, szczególnie gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy narkotykami - relacjonuje Anna Skokoń, koordynatorka. WIĘCEJ

Ta kampania uświadamia konsekwencje bezmyślności
Olkusz, woj. małopolskie

Uczestnicy kampanii ZTU z III klasy Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi 6 czerwca brali udział w spotkaniu z prokuratorem Bożeną Serafin, która zapoznała uczniów z konsekwencjami, jakie mogą ponieść nieletni łamiąc przepisy prawa. - Pani prokurator chwaliła uczniów za przemyślane i rzeczowe pytania - mówi pedagog szkolny Katarzyna Biały. WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: