Jesteśmy życzliwi i pomocni!
Marcinowice, woj. dolnośląskie

Jesteśmy życzliwi i pomocni! W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach realizowano założenia kampanii ZTU, wspierające dzieci i młodzież w tworzeniu silnych więzi rówieśniczych opartych na uczciwych relacjach i zaufaniu. W kampanijnych działaniach wiele uwagi poświęcono niesieniu pomocy osobom potrzebującym.

WIĘCEJ

Chcemy uczestniczyć w ZTU 2013!
Marcinowice, woj. dolnośląskie

- Ulotki profilaktyczne kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pięknieją z roku na rok, a ich szata graficzna oraz zwięzłe i treściwe informacje edukacyjne szybko zapadają w pamięć - uważa Elżbieta Janik, koordynatorka ZTU. Mamy ogromną nadzieję, że będziemy uczestniczyć w tej kampanii w roku 2013 - dodaje. WIĘCEJ

Kibicuj z ZTU
Marcinowice, woj. dolnośląskie

- 6 czerwca uczniowie kl. VI SP im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w związku z Euro 2012 przygotowali krótkie wystąpienie inspirowane ideami kampanii ZTU - opowiada Magdalena Fizgał, szkolny pedagog i koordynatorka. WIĘCEJ

Z rodziną i ZTU zabawa jest najlepsza!
Marcinowice, woj. dolnośląskie

- 2 czerwca w SP im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł odbył się piknik rodzinny - opowiada Magdalena Fizgał, szkolny pedagog i koordynatorka. WIĘCEJ

Zdrowe drzewo na 100%
Marcinowice, woj. dolnośląskie

„Natura bez zanieczyszczeń!, to hasło przyświecało obchodom kampanijnego Dnia Ziemi w SP im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach. - Klasy dostały za zadanie wykonanie drzewa, które nie byłoby zagrożone skutkami niszczycielskiej działalności człowieka - opowiada pedagog Magdalena Tymińska. WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: