Nowe boisko na finał kampanii ZTU! Łukowa, woj. lubelskie

Nowe boisko na finał kampanii ZTU!
Łukowa, woj. lubelskie

Tegoroczny Gminny Finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zorganizowany, już po raz osiemnasty, przez Szkołę Podstawową im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku, połączony został z Rodzinnym Festynem Sportowym z okazji oddania do użytku boiska sportowego w Chmielku. Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Łukowa Stanisław Kozyra, Dyrektor SP w Chmielku Zbigniew Sokal oraz Rada Rodziców Szkoły.

WIĘCEJ

Zabawa i profilaktyka na finale ZTU
Łukowa, woj. lubelskie

Kampania ZTU to coroczne działania profilaktyczne, w których uczestniczy Szkoła Podstawowa w Chmielku. – Prowadziliśmy zajęcia na temat profilaktyki uzależnień, bardzo ciekawie wypadły lekcje z wykorzystaniem scenariuszy o przyjaźni. Konkurs ZTU spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów – mówi koordynator Kazimiera Sokal. Na wielkim finale były występy klauna, spotkanie ze strażakiem, gry, zabawy i sportowa rywalizacja.

WIĘCEJ

Kampania pod dobrą opieką!
Łukowa, woj. lubelskie

Kampania pod dobrą opieką! W ramach kampanii ZTU uczniowie Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku uczestniczyli w szkoleniach na temat uzależnień od alkoholu, dopalaczy, narkotyków i internetu oraz brali udział w konkursie edukacyjno-profilaktycznym „Pod dobrą opieką”.

WIĘCEJ

Szkolny finał kampanii z emocjami!
Łukowa, woj. lubelskie

Szkolny finał kampanii z emocjami! W ramach tegorocznej edycji ZTU uczniowie Szkoły Podstawowej w Chmielku brali udział w konkursach edukacyjno-profilaktycznych: „Zdrowe zagranie”, „Warto pomagać” i „Tekturowy ludzik”. Szkolny finał zorganizowano 17 czerwca 2015 r.

WIĘCEJ

Jesteśmy związani z ZTU!
Łukowa, woj. lubelskie

Jesteśmy związani z ZTU! Szkoła Podstawowa w Chmielku już po raz dziesiąty wzięła udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. – Uczniowie uczestniczyli m.in. w konkursie plastyczno-literackim „Mój czas”, wykonując różnymi technikami wiele bardzo ciekawych prac – opowiada Kazimiera Sokal, koordynatorka ZTU.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: