Bieg przyjaźni na festynie ZTU Liw, woj. mazowieckie

Bieg przyjaźni na festynie ZTU
Liw, woj. mazowieckie

Na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach odbył się festyn profilaktyczny podsumowujący kampanię ZTU. Organizatorem festynu była GKRPA przy Urzędzie Gminy Liw. – Uczestnicy festynu wysłuchali profilaktycznego koncertu, wzięli udział w konkursie na temat bezpieczeństwa i w biegu przyjaźni – relacjonuje Monika Dejneka, przewodnicząca GKRPA.

WIĘCEJ

Festyn ZTU? To się sprawdza!
Liw, woj. mazowieckie

Pod koniec czerwca na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wyszkowie odbył się festyn profilaktyczny zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Liw w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W imprezie wzięli udział uczniowie 4 szkół podstawowych z Wyszkowa, Ruchny, Starejwsi i Jartypor. WIĘCEJ

ZTU aktywizuje gminę i szkoły
Liw, woj. mazowieckie

- Materiały profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł 2011 przekazano Samorządowej Szkole Podstawowej w Wyszkowie, Samorządowej Szkole Podstawowej w Jartyporach, Samorządowej Szkole Podstawowej w Ruchnie oraz do Gimnazjum - informuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Liw. WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: