XV kampania w naszej gminie!
Krasne, woj. mazowieckie

Gminna Krasne po raz piętnasty wzięła udział w ZTU. Rozpoczęto tradycyjnie spotkaniem Pełnomocnika Wójta Marioli Moraczyńskiej z przedstawicielami szkół, policji oraz pracownikami GOK-u w celu wypracowania działań. – Wychowawcy klas oraz uczniowie bardzo pozytywnie odebrali otrzymane materiały. Szczególnie pomocne okazały się  scenariusze zajęć wsparte  kartami pracy dla uczniów – uważa koordynator z SP w Krasnem.

WIĘCEJ

Po raz czternasty w ZTU!
Krasne, woj. mazowieckie

Po raz czternasty w ZTU! Gminna Krasne po raz czternasty wzięła udział w Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampania rozpoczęła się tradycyjnie spotkaniem Marioli Moraczyńskiej, pełnomocnikiem wójta, z przedstawicielami szkół, policji oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w celu wypracowania działań na rzecz ZTU.

WIĘCEJ

Dzięki kampanii działamy skuteczniej!
Krasne, woj. mazowieckie

Dzięki kampanii działamy skuteczniej! Gminna Krasne po raz trzynasty wzięła udział w Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampania rozpoczęła się tradycyjnie spotkaniem Marioli Moraczyńskiej, pełnomocnika wójta, z przedstawicielami szkół, policji oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury. WIĘCEJ

ZTU to pozytywna i prosta profilaktyka!
Krasne, woj. mazowieckie

ZTU to pozytywna i prosta profilaktyka! Gminna Krasne po raz 12. wzięła udział w Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampanię rozpoczęto tradycyjnie spotkaniem pełnomocnika wójta Marioli Moraczyńskiej z przedstawicielami szkół, policji oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury. – ZTU to pozytywna i prosta profilaktyka, która sprawdza się już od wielu lat – twierdzą koordynatorzy.

WIĘCEJ

Ta kampania aktywizuje wszystkich!
Krasne, woj. mazowieckie

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł aktywizuje wszystkich uczniów, pomaga słabszym, wspiera mniej zaradnych, pozwalając uczniom rozwijać zainteresowania i pasje - podkreślają koordynatorzy. Dziś przedstawiamy sprawozdania z dwóch szkół podstawowych w Zielonej oraz w Krasnem. WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: