Z ZTU budujemy pozytywną samoocenę
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W gronie placówek zaangażowanych w Siemianowicach Śląskich w edukacyjno-profilaktyczne działania z ZTU znalazły się SP nr 5, Zespół Szkół Specjalnych i Sp nr 11. Razem z uczniami rozmawiano na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny, narkotyków i o przeciwdziałaniu szkolnej agresji. Podczas zajęć uczniowie mieli też okazję doświadczać pozytywnego wpływu grupy rówieśniczej - poczucia akceptacji, tolerancji, radości ze wspólnie spędzonego czasu.

WIĘCEJ

Uczestniczymy w dwóch kampaniach!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Uczestniczymy w dwóch kampaniach! W Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich zrealizowano kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz program Przemoc boli! Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne przeprowadziły pedagog i psycholog szkolny.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: