Szkoły chętnie działają w kampanii!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W kampanię ZTU 2017 licznie włączyły się szkoły z Siemianowic Śląskich. Wśród zaangażowanych w kampanijne przedsięwzięcia placówek były SP nr 3, SP nr 20, SP nr 6 oraz SP nr 13. Cele ZTU realizowano na lekcjach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych i spotkaniach z rodzicami. Kampanijny przekaz był także obecny na szkolnych festynach, wycieczkach oraz imprezach integrujących lokalne środowisko.

WIĘCEJ

ZTU pomaga realizować program profilaktyki
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

ZTU pomaga realizować program profilaktyki! – Cele kampanii ZTU były spójne z realizowanym w Szkole Podstawowej nr 6 w Siemianowicach Śląskich programem wychowawczym i programem profilaktyki. Uczniowie z ochotą włączali się w kampanijne przedsięwzięcia. Dobrym rozwiązaniem były zaproponowane w tym roku przez organizatorów ZTU karty pracy dla uczniów – opowiada Izabela Kurzyca, koordynator ZTU.

WIĘCEJ

ZTU pomaga realizować cele profilaktyczne!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

ZTU pomaga realizować cele profilaktyczne! – Cele profilaktyczne kampanii ZTU były spójne z realizowanym w SP nr 6 w Siemianowicach Śląskich programem profilaktyki i programem wychowawczym – podkreśla Izabela Kurzyca, koordynatorka kampanii.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: