Dostrzegamy to, co w człowieku najważniejsze
Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie

Kampanijne zajęcia w Grudziądzu realizowano w Placówkach Wsparcia Dziennego oraz Placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. – Zajęcia bardzo podobały się dzieciom i młodzieży. Uczestniczy byli aktywni, chętnie brali udział w dyskusjach i zadaniach artystycznych – mówi pedagog Magdalena Gzella. ZTU promowano też w trakcie Grudziądzkich Dni Trzeźwości na rodzinnym festynie i piłkarskim turnieju.

WIĘCEJ

Zalety tej kampanii widzi cała społeczność
Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie

- W oparciu o otrzymane materiały Zachowaj Trzeźwy Umysł na terenie Grudziądza przeprowadzono m.in. pogadanki profilaktyczne oraz zajęcia plenerowe promujące zdrowie i aktywny styl życia - informuje Beata Przybylska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim. Do kampanii przystąpiły grudziądzkie szkoły oraz świetlice socjoterapeutyczne. WIĘCEJ

Dbaj o środowisko i rodzinę z ZTU
Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie

Jedną z wielu interesujących imprez profilaktycznych przeprowadzonych pod patronatem kampanii ZTU 2012 w Szkole Podstawowej nr 4 Grudziądzu był XI międzyszkolny Turniej Ekologiczny „Ekozabawa z Czwórką - informuje Magdalena Fiszer, szkolna koordynatorka kampanii. WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: