W ZTU każdy z nas jest niepowtarzalny!
Dzierżoniów, woj. dolnośląskie

Szkoły Podstawowe nr 1,3,5 oraz 9 włączyły się w tegoroczną kampanię ZTU w Gminie Miejskiej Dzierżoniów. Wśród podjętych przez placówki inicjatyw był Szkolny Festyn z okazji Dnia Dziecka, na którym zorganizowane zostało stoisko ZTU, a także uroczysty marsz profilaktyczny pod hasłem „Budujemy poczucie własnej wartości" i Szkolny Pokaz Talentów. W ramach „Szkoły dla Rodziców" przygotowano też warsztaty z pedagogiem i psychologiem dla rodziców.

WIĘCEJ

Rodzinny turniej „Kocham Cię Polsko”!
Złotoryja (gmina), woj. dolnośląskie

– W tym roku „Dzień Rodziny”, impreza środowiskowa w SP w Gierałtowcu, upłynęła pod hasłem „Dla Niepodległej”. Dla podkreślenia wydarzeń sprzed 100 lat każdy z nas miał na sobie barwy narodowe. Gości przywitała Dyrektor Dorota Wilk. Przygotowaliśmy program artystyczny, inscenizację baśni w wykonaniu rodziców oraz turniej „Kocham Cię Polsko”. Każda drużyna miała nazwę związaną ze znanymi rodami w historii Polski – relacjonuje pedagog Elżbieta Kulasiak.

WIĘCEJ

Jesteśmy życzliwi i pomocni!
Marcinowice, woj. dolnośląskie

Jesteśmy życzliwi i pomocni! W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach realizowano założenia kampanii ZTU, wspierające dzieci i młodzież w tworzeniu silnych więzi rówieśniczych opartych na uczciwych relacjach i zaufaniu. W kampanijnych działaniach wiele uwagi poświęcono niesieniu pomocy osobom potrzebującym.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: