Z kampanią uczymy się, bawimy i rozwijamy!
Chorzów, woj. śląskie

18 szkół z terenu Chorzowa zaangażowało się w tegoroczną edycję ZTU. Uczestnikami kampanii byli także rodzice i opiekunowie chorzowskich uczniów. Koordynatorem działań na terenie Chorzowa jest Młodzieżowy Dom Kultury. – Działo się naprawdę wiele. Szkoły włączały się w projekty profilaktyczne, konkursy ZTU, organizowano festyny, wycieczki i imprezy sportowe. Uczniowie mieli wiele okazji, aby odkrywać swoje mocne strony i rozwijać talenty – opowiada Justyna Szturma z MDK w Chorzowie.

WIĘCEJ

Antystresowe warsztaty na finale ZTU!
Chorzów, woj. śląskie

W kampanijne inicjatywy w Chorzowie włączyło się blisko 2300 uczniów. Dzieci i młodzież zaproszono do udziału w konkursach ZTU, spotkaniach integracyjnych, kółkach zainteresowań, festynach i obchodach „Dnia Sportu”. Uroczyste miejskie podsumowanie kampanii odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury, połączono je z warsztatami antystresowymi przeprowadzonymi we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chorzowie.

WIĘCEJ

Pedagodzy lubią nowości ZTU!
Chorzów, woj. śląskie

Pedagodzy lubią nowości ZTU! W tegoroczną kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł włączyło się aż 20 szkół z terenu Chorzowa. – Szacunkowa liczba uczniów włączonych w kampanię to blisko 2700 ze szkół podstawowych i ponad 570 z gimnazjów. Pedagodzy bardzo pozytywnie ocenili nowości, scenariusze zajęć i karty pracy – informuje Małgorzata Grabiańska-Kosior, koordynatorka kampanii.

WIĘCEJ

Kontynuujemy kampanie ZTU i Odpowiedzialny Kierowca!
Chorzów, woj. śląskie

– W 2015 roku do Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny Kierowca przyłączyło się dwadzieścia szkół z terenu Chorzowa – informuje Małgorzata Grabiańska-Kosior, koordynatorka z Młodzieżowego Domu Kultury. Kontynuujemy kampanie ZTU i Odpowiedzialny Kierowca!

WIĘCEJ

Kampania ZTU dostrzega nasz potencjał!
Chorzów, woj. śląskie

Kampania ZTU dostrzega nasz potencjał! – Uczestnicząc w inicjatywach ZTU, uczniowie mogli uczyć się dobrej współpracy rówieśniczej, wykazywać się aktywnością oraz wykorzystać swój potencjał twórczy, a w ich działania włączana była rodzina i środowisko lokalne – uważają szkolni koordynatorzy ZTU w Chorzowie.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: