Antystresowe warsztaty na finale ZTU!
Chorzów, woj. śląskie

W kampanijne inicjatywy w Chorzowie włączyło się blisko 2300 uczniów. Dzieci i młodzież zaproszono do udziału w konkursach ZTU, spotkaniach integracyjnych, kółkach zainteresowań, festynach i obchodach „Dnia Sportu”. Uroczyste miejskie podsumowanie kampanii odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury, połączono je z warsztatami antystresowymi przeprowadzonymi we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chorzowie.

WIĘCEJ

Pedagodzy lubią nowości ZTU!
Chorzów, woj. śląskie

Pedagodzy lubią nowości ZTU! W tegoroczną kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł włączyło się aż 20 szkół z terenu Chorzowa. – Szacunkowa liczba uczniów włączonych w kampanię to blisko 2700 ze szkół podstawowych i ponad 570 z gimnazjów. Pedagodzy bardzo pozytywnie ocenili nowości, scenariusze zajęć i karty pracy – informuje Małgorzata Grabiańska-Kosior, koordynatorka kampanii.

WIĘCEJ

Kontynuujemy kampanie ZTU i Odpowiedzialny Kierowca!
Chorzów, woj. śląskie

– W 2015 roku do Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny Kierowca przyłączyło się dwadzieścia szkół z terenu Chorzowa – informuje Małgorzata Grabiańska-Kosior, koordynatorka z Młodzieżowego Domu Kultury. Kontynuujemy kampanie ZTU i Odpowiedzialny Kierowca!

WIĘCEJ

Kampania ZTU dostrzega nasz potencjał!
Chorzów, woj. śląskie

Kampania ZTU dostrzega nasz potencjał! – Uczestnicząc w inicjatywach ZTU, uczniowie mogli uczyć się dobrej współpracy rówieśniczej, wykazywać się aktywnością oraz wykorzystać swój potencjał twórczy, a w ich działania włączana była rodzina i środowisko lokalne – uważają szkolni koordynatorzy ZTU w Chorzowie.

WIĘCEJ

Zadania kampanii realizują 23 szkoły!
Chorzów, woj. śląskie

Zadania kampanii realizują 23 szkoły! W Chorzowie w działania kampanii ZTU i Odpowiedzialny Kierowca w 2014 włączyły się 23 szkoły. Koordynatorem na terenie miasta był Młodzieżowy Dom Kultury, którego wychowankowie i pracownicy również uczestniczyli w realizacji kampanii – mówi Małgorzata Grabiańska-Kosior, dyrektor MDK w Chorzowie.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: