Z ZTU budujemy pozytywną samoocenę
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W gronie placówek zaangażowanych w Siemianowicach Śląskich w edukacyjno-profilaktyczne działania z ZTU znalazły się SP nr 5, Zespół Szkół Specjalnych i Sp nr 11. Razem z uczniami rozmawiano na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny, narkotyków i o przeciwdziałaniu szkolnej agresji. Podczas zajęć uczniowie mieli też okazję doświadczać pozytywnego wpływu grupy rówieśniczej - poczucia akceptacji, tolerancji, radości ze wspólnie spędzonego czasu.

WIĘCEJ

Policja i Straż Miejska działają razem z ZTU
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Policja i Straż Miejska działają razem z ZTU! W kampanijnych prelekcjach prowadzonych przez strażników ze Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich. Placówka objęła uczestnictwem w ZTU uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz ze szkół zawodowych.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: