Szkoły chętnie działają w kampanii!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W kampanię ZTU 2017 licznie włączyły się szkoły z Siemianowic Śląskich. Wśród zaangażowanych w kampanijne przedsięwzięcia placówek były SP nr 3, SP nr 20, SP nr 6 oraz SP nr 13. Cele ZTU realizowano na lekcjach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych i spotkaniach z rodzicami. Kampanijny przekaz był także obecny na szkolnych festynach, wycieczkach oraz imprezach integrujących lokalne środowisko.

WIĘCEJ

Mamy wiele satysfakcji z udziału w ZTU!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Mamy wiele satysfakcji z udziału w ZTU! – Przeprowadzane działania wzbudziły duże zaangażowanie uczniów i ich rodziców, przyniosły uczestnikom i organizatorom wiele satysfakcji oraz dostarczyły dzieciom nowych wrażeń i przeżyć – podsumowuje kampanię w Szkole Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich koordynator Agata Kowalczyk.

WIĘCEJ

Edukację z zabawą najlepiej połączy kampania ZTU!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Edukację z zabawą najlepiej połączy kampania ZTU! Zadania kampanii w Siemianowicach Śląskich realizowało wiele placówek, a wśród nich SP nr 11 im. Juliusza Słowackiego i SP nr 13. – Skupiliśmy się na jakości spędzania wolnego czasu, organizując wycieczki i zajęcia pozalekcyjne. Ważnym elementem były też działania naszych wolontariuszy – mówi Agata Kowalczyk z SP nr 13. – Postawiliśmy na zajęcia warsztatowe, szkolny festyn i edukację rodziców – dodają koordynatorzy z SP nr 11.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: