Jak przeprowadzić ZTU 2018 – przewodnik

Jak przeprowadzić kampanię?

 

W 2018 roku działania profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł będą organizowane pod hasłem: AUTOPORTRET! Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję - czyli o budowaniu poczucia własnej wartości! W ramach kampanii wspólnie z naszym ekspertem przygotowaliśmy zestaw materiałów profilaktycznych:

 1. Scenariusze zajęć dla nauczycieli - zawierają gotowe konspekty lekcji podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe. Dla uatrakcyjnienia zajęć zostały stworzone karty pracy dla uczniów.
 2. Karty pracy dla uczniów - broszury z przekazem edukacyjnym oraz zadaniami utrwalającymi wiedzę uczniów. Karty pracy są dopasowane do wieku uczniów. Na okładce każdej z nich znajduje się wiek odbiorcy. Ponadto, w scenariuszach dla nauczycieli, każda karta pracy jest widoczna przy konspekcie lekcji, w którym należy ją wykorzystać.
 3. Ulotka konkursowa - w broszurze znajdują się terminy i opisy trzech konkursów, które będą realizowane w ramach kampanii ZTU w 2018 roku: 1) Autoportret - konkurs literacko-plastyczny; 2) Napisz do nas list - konkurs literacki; 3) My - konkurs zespołowy (fotograficzny). Regulaminy konkursów znajdują się na stronie internetowej trzezwyumysl.pl
 4. Plakaty profilaktyczne - dwa plakaty profilaktyczne: dla młodszych i starszych dzieci z edukacyjnym przekazem.
 5. Plakat konkursowy - zawiera informacje o konkursie "Napisz do nas list" - konkurs jest zaadresowany do uczniów VII klasy SP oraz Gimnazjalistów
 6. Gadżet - w tym roku uczniowie otrzymają kalendarzyki w formie naklejki, na których będą mogli odliczać czas do końca roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji.
 7. Ulotki edukacyjne dla rodziców/opiekunów.
 8. Dyplomy dla zaangażowanych w kampanię uczniów.
 9. Certyfikaty dla zaangażowanych w kampanię koordynatorów (np. nauczyciele).
 

Prezentacja wizualna materiałów

Materiały stanowią narzędzie do organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Zajęcia można przeprowadzić w ramach szkolnych lekcji, w grupach bibliotecznych, podczas półkolonii, spotkań profilaktycznych. Oprócz warsztatów dla uczniów, oferujemy również materiały przydatne do pedagogizacji rodziców.

Kampania jest tak skonstruowana, aby nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, opiekunowie i inni gminni koordynatorzy mogli przeprowadzić samodzielnie zajęcia w swoich placówkach. Do materiałów dołączyliśmy INFORMATOR O KAMPANII (z terminami, o jakich należy pamiętać - np. daty przysyłania prac konkursowych). Informator jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce: Dla szkół i gmin. Można go pobrać na komputer w wersji elektronicznej.

Najważniejszym narzędziem nauczyciela jest Scenariusz do kart pracy oraz karty pracy dla uczniów. W scenariuszu - krok po kroku - został opisany przykład lekcji profilaktycznej (ćwiczenia, poruszane przez nauczyciela i uczniów zagadnienia, rozwiązania ćwiczeń w kartach pracy itp.). Lekcje nie trzeba realizować według sztywnego kalendarza. Nie ma takiego. Kampania prowadzona jest od 1 stycznia do 31 listopada. Prowadzone zajęcia można wpisać do szkolnego programu profilaktycznego. Przy tworzeniu szkolnego terminarza kampanii należy wziąć pod uwagę terminarz konkursów.

TERMINARZ KONKURSÓW

30.06.2018 - termin nadsyłania prac w konkursach: 1) literacko-plastycznym AUTOPORTRET (dla uczniów SP i Gimnazjalistów); 2) literackim NAPISZ DO NAS LIST (dla VII klasy SP i Gimnazjalistów)

31.08.2018 - ogłoszenie listy laureatów na stronie trzezwyumysl.pl w konkursach: 1) literacko-plastycznym AUTOPORTRET; 2) literackim NAPISZ DO NAS LIST (dla VII klasy SP i Gimnazjalistów); wysyłka nagród oraz dyplomów dla zwycięzców

wrzesień/październik 2018 - Finał Kampanii ZTU 2018 w Centrum Olimpijskim w Warszawie, wręczenie nagród głównych laureatom konkursu literacko-plastycznego AUTOPORTRET

30.11.2018 - termin nadsyłania prac w konkursie zespołowym MY

31.12.2018 - ogłoszenie listy laureatów w konkursie MY na stronie trzezwyumysl.pl

styczeń 2019 - wysyłka nagród do laureatów konkursu zespołowego MY

Opisy wszystkich trzech konkursów są dostępne w ulotce konkursowej Autoportret. Konkurs! Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminach konkursów, zamieszczonych na stronie trzezwyumysl.pl w zakładce Dla szkół i gmin.

ZAJĘCIA/WARSZTATY

Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel musi zapoznać się ze Scenariuszem zajęć do kart pracy. Scenariusz zawiera zestaw 7 konspektów dopasowanych do wieku odbiorców. Przewidziany czas na realizację lekcji wynosi 45 minut. Do każdego scenariusza należy dobrać odpowiednie karty pracy lub ulotki edukacyjne i rozdysponować je wśród uczniów/rodziców zgodnie z poleceniami zawartymi w Scenariuszu.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ NR 1 oraz NR 2 - dzieci (6- 9 lat)

Materiały do wykorzystania

Cele zajęć:

 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności oceny swoich mocnych stron,
 • rozbudzenie postrzegania, jako osoby niepowtarzalnej,
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie,
 • kształtowanie postawy akceptacji samego siebie oraz innych osób,
 • zaspokajanie potrzeby ekspresji,
 • docenianie swoich zalet.
 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ NR 3 oraz 4 - dzieci 10-12 lat

Materiały do wykorzystania

Cele zajęć:

 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia,
 • podwyższenie umiejętności dostrzegania własnych zalet,
 • kształtowanie umiejętności oceny negatywnych zachowań,
 • rozumienie znaczenia tolerancji,
 • kształtowanie umiejętności reagowania na krzywdę drugiego człowieka,
 • nauka niesienia pomocy w konkretnej sytuacji,
 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ NR 5 oraz 6 - dla młodzieży (13-16 lat)

Materiały do wykorzystania

Cele zajęć:

 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • uświadamianie sobie powinności dostrzegania mocnych stron,
 • rozumienie znaczenia pojęcia poczucia własnej wartości,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • poznawanie siebie - swoich mocnych stron,
 • kształtowanie umiejętności pozytywnej autoanalizy,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania własnych mocnych stron i pokonywania przeszkód,
 • zachęcenie do pozytywnego myślenia.
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ NR 7 - dla rodziców

Materiały do wykorzystania

Cele zajęć:

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka,
 • pogłębianie więzi z dzieckiem.
 

PLAKATY

Materiały do wykorzystania

Plakaty należy rozwiesić na szkolnych korytarzach, w bibliotece, świetlicach. Plakaty można rozwiesić np. po zrealizowaniu zajęć z dziećmi.

W ramach pakietu znajduje się specjalny plakat - Plakat na imprezy lokalne. Plakat służy do poinformowania uczniów/rodziców o imprezach prowadzonych w szkole w ramach kampanii. Mogą to być np.: warsztaty dla rodziców, piknik szkolny, rajdy piesze lub rowerowe, zawody sportowe, wycieczki szkolne, informacje o konkursach.

CERTYFIKATY I DYPLOMY

Materiały do wykorzystania

Wśród materiałów znajdują się dyplomy dla uczniów i certyfikaty dla nauczycieli. Dyplomy  ZTU dla dzieci mogą zostać wręczone: za udział w warsztatach, wygraną w konkursie szkolnym, aktywne uczestnictwo w działalności szkolnej lub lokalnej. Certyfikaty dla nauczycieli stanowią wyróżnienie za zaangażowanie w prace z dziećmi i rodzicami.

SPECJALNE CERTYFIKATY

Materiały do wykorzystania

Certyfikat dla osób i instytucji stanowi szczególne podziękowanie i zaangażowanie w realizację kampanii. Może go otrzymać szkoła, firma, osoba itp. Jeśli szkoła/gmina chce w ten sposób kogoś wyróżnić, musi przesłać pocztą, mailem lub faksem formularz zgłoszenia, na którym znajdą się dane osób lub instytucji, którym chcemy wręczyć certyfikat.

Formularz znajduje się w INFORMATORZE O KAMPANII. Należy go przysłać najpóźniej do 15 lipca 2018 roku. Certyfikaty zostaną wysłane w sierpniu w paczce z nagrodami dla dzieci oraz certyfikatem dla samorządu potwierdzającym udział w kampanii.

JAK ZREALIZOWAĆ KAMPANIĘ - PRZYKŁADY

Poniżej kilka przykładów, które mogą stanowić inspirację do przeprowadzenia kampanii ZTU

 1. Zajęcia integracyjne dla klas - warsztaty można przeprowadzić na początku roku szkolnego w nowych klasach, wśród dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Zajęcia można przeprowadzić w szkole lub podczas wycieczek integracyjnych.
 2. Dzień Pozytywnego Myślenia - przypada 2 lutego. Można go jednak przeprowadzić w innym terminie. Oprócz warsztatów dla uczniów w szkole można zorganizować: zawody sportowe, pokazy kabaretowe, występy artystyczne itp. Dzień Pozytywnego Myślenia można połączyć np. z Dniem Dziecka, Dniem Edukacji Narodowej itp.
 3. Międzynarodowy Dzień Tolerancji - przypada 16 listopada. Materiały kampanii świetnie wpasowują się w tematykę związaną z tolerancją. W szkole można zorganizować piknik, marsz, rajd pieszo-rowerowy.
 4. Zajęcia profilaktyczne - zajęcia wśród dzieci prowadzone według scenariusza zajęć można połączyć z warsztatami dotyczącymi uzależnienia.  Poczucie własnej wartości jest kluczowym elementem przy budowaniu asertywnej postawy. Obie umiejętności pomogą młodzieży podejmować odpowiedzialne decyzje. Umiejętność asertywnej odmowy (np. gdy ktoś częstuje nas alkoholem, czy papierosem) jest pożądaną cechą nie tylko wśród dzieci, ale również dorosłych.
 5. Zajęcia pedagogizujące rodziców - prowadzone z psychologiem lub pedagogiem szkolnym. Zajęcia można przeprowadzić samodzielnie lub połączyć je np. ze spotkaniem z policjantami, którzy przybliżą rodzicom pojęcia demoralizacji wśród dzieci, czynu karalnego.
 6. Prace konkursowe mogą zostać wykonane podczas zajęć artystycznych, półkolonii, lekcji z języka polskiego.
 7. Zajęcia dla młodzieży dotyczące wyboru dalszej drogi edukacji - można je połączyć z warsztatami na temat akceptacji siebie oraz poznaniu swoich mocnych stron. Zajęcia są przydatne młodzieży, która stoi przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.
 8. Dyplomy  ZTU dla dzieci mogą zostać wręczone: za udział w warsztatach, wygraną w konkursie szkolnym, aktywne uczestnictwo w działalności szkolnej lub lokalnej.
 9. Nagrody w konkursach mogą zostać uroczyście wręczone w Urzędzie Gminy/Miasta, podczas apelu w szkole.

OGÓLNOPOLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA

W 2018 roku gminy/szkoły, uczestniczące w kampanii ZTU mogą wziąć udział w ogólnopolskiej diagnozie społecznej dla uczniów. Udział w diagnozie jest bezpłatny, anonimowy i dobrowolny. Warto wziąć w niej jednak udział. Dlaczego?

Pytania zadane w diagnozie będą dotyczyć takich obszarów jak:

  • Zdrowie – jakość życia i zdrowia; sport; zwyczaje żywieniowe; postawy wobec środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, dopalaczy; stres i przemoc.
  • Rodzina – ocena bezpośrednich relacji rodzinnych oraz postawy wobec tradycji i przodków; zwyczaje życia rodzinnego na co dzień i od święta.
  • Szkoła – stosunek do nauczycieli i nauki; perspektywy i oczekiwania edukacyjne; szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze.
  • Kultura – uczestnictwo w kulturze, czytelnictwo książek, korzystanie z komputerów, smartfonów, Internetu, socialmedia.
  • Psychologia – emocje i ocena swojej przyszłości; główne priorytety życiowe.
  • Ekonomia – wydatki młodzieży i oczekiwania finansowe oraz materialne.
  • Kapitał społeczny – zaufanie społeczne i aktywność na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat, patriotyzm i gotowość do poświęceń.
 

W ramach badań otrzymacie Państwo dwa raporty: raport ogólnopolski oraz raport gminny, będący zestawieniem odpowiedzi respondentów ze szkół biorących udział w projekcie, znajdujących się na terenie  samorządu. Będzie to najbardziej cenne źródło informacji. Porównanie ogólnopolskie pozwoli bowiem na precyzyjne określenie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń, nad którymi należałoby rozpocząć prace naprawcze. Raporty z pewnością będą również przydatne do opracowywania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zakresem wszystkie obszary życia społecznego młodzieży.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA DIAGNOZA I DO KIEDY MOŻEMY PODJĄĆ DECYZJĘ O UCZESTNICTWIE W NIEJ?

Badaną populacją będą uczniowie szkół podstawowych z samorządów biorących udział w kampanii „Zachowaj rzeźwy Umysł”. Do badań ankietowych przystępują
dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: klasy V i VI SP oraz starsze roczniki, czyli klasa VII i VIII SP. Wyniki badań będą odzwierciedleniem grup badawczych w całości, jak również z rozróżnieniem na chłopców i dziewczynki.

Badanie będzie realizowane za pomocą liczącego kilkadziesiąt pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI), wypełnianej indywidualnie przez każdego uczestnika. Dzieci nie będą musiały podawać żadnych danych osobowych, ankieta będzie całkowicie anonimowa. Szacunkowy czas na przeprowadzenie badania wyniesie ok. 45 min. W wynikach badań zostaną uwzględnione wszystkie prawidłowo wypełnione kwestionariusze, tzn. takie, w których udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania. Jest to pierwsza w skali kraju tak duża diagnoza społeczna obejmująca swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych. Ponieważ w związku z reformą oświaty, we wrześniu 2019 roku w szkole podstawowej pojawi się pierwszy rocznik uczniów klas VIII, stanowiących część grupy badawczej, badanie rozpocznie się w roku szkolnym 2018/2019.
 
TERMINARZ REALIZACJI BADANIA
 
31.08.2018 - ostateczny termin zgłaszania samorządów chcących wziąć udział w Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej
10.09.2018 - samorządy uczestniczące w diagnozie otrzymają specjalny przewodnik, pomocny przy realizacji badania
30.09.2018 - uruchomienie platformy informatycznej do obsługi ankiet
31.12.2018 - zakończenie realizacji badań ankietowych
31.03.2019 - publikacja ogólnopolskiego raportu z badań na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl
31.05.2019 - wysyłka raportu ogólnopolskiego oraz raportów lokalnych do samorządów biorących udział w kampanii ZTU 2019. Raport lokalny zostanie wysłany tylko do odpowiadającej mu gminy.
 

Partnerzy 2001 – 2014: