Dla szkół i gmin

Dlaczego szkoły wybierają Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 

Co roku w Zachowaj Trzeźwy Umysł uczestniczą zadowolone szkoły, które dzięki tej kampanii łączą profilaktykę z pożyteczną zabawą, czyli z edukacyjnymi konkursami.

Każdej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy nowe hasło. W 2018 roku działania profilaktyczne będą organizowane pod mottem: AUTOPORTRET! Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję - czyli o budowaniu poczucia własnej wartości!

W ramach kampanii  ZTU 2018 przygotowaliśmy

 
    1. Scenariusze zajęć dla nauczycieli - zawierają gotowe konspekty lekcji podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe. Do uatrakcyjnienia zajęć zostały stworzone karty pracy dla uczniów.
    2. Karty pracy dla uczniów - broszury z przekazem edukacyjnym oraz zadaniami utrwalającymi wiedzę uczniów. Karty pracy są dopasowane do wieku uczniów. Na okładce każdej z nich znajduje się podany wiek odbiorcy. Ponadto, w scenariuszach dla nauczycieli każda karta pracy jest widoczna przy konspekcie lekcji, w której należy ją wykorzystać.
    3. Ulotka konkursowa - w broszurze znajdują się terminy i opisy trzech konkursów, które będą realizowane w ramach kampanii ZTU w 2018 roku: 1) Autoportret - konkurs literacko-plastyczny; 2) Napisz do nas list - konkurs literacki; 3) My - konkurs zespołowy (fotograficzny).
    4. Gadżet - w tym roku uczniowie otrzymają kalendarzyki w formie naklejki, na których będą mogli odliczać czas do końca roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji.
    5. Diagnoza społeczna uczniów - darmowe i anonimowe badanie ankietowe dla dzieci i młodzieży. Badanie nie jest obowiązkowe. Warto jednak wziąć w nim udział. Wyniki otrzymane z badania będą określały stosunek młodzieży do takich zagadnień jak: zdrowie, rodzina, szkoła, kultura, psychologia, ekonomia, kapitał społeczny. Wyniki zostaną zobrazowane w kontekście gminy oraz całej Polski. Badanie będzie obejmować dzieci od V do VIII klasy szkoły podstawowej oraz rozpocznie się 30.09.2018 roku, za pośrednictwem specjalnie przygotowanej internetowej platformy badawczej. Badanie ankietowe będzie można przeprowadzić np. w szkolnej pracowni komputerowej. Opracowane wyniki będą dostępne w czerwcu 2019 roku. Więcej informacji na temat diagnozy znajduje się w ofercie kampanii, w zakładce ZTU 2018.
 

Jak zgłosić szkołę do ZTU?

 

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2018 roku, poinformuj o tym lokalną komisję/pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w swojej gminie, wypełniając DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA dla szkół.

Wysyłając deklarację do odpowiedniego organu w gminie informujesz włodarzy o chęci uczestnictwa. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia, w którym należy podać dane płatnika oraz dane odbiorcy kampanijnych materiałów. Formularz znajduje się w osobnej zakładce: ZTU 2018. Można go przesłać faksem, na e-maila lub wypełnić elektronicznie.

Informacja dla samorządu

 

Powyższa deklaracja uczestnictwa może okazać się przydatnym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za profilaktykę alkoholową w gminie/mieście. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może przesłać deklarację uczestnictwa do podlegających je szkół. Dzięki temu zdobędzie informacje, jaka ilość szkół jest chętna do udziału w kampanii oraz ilu uczniów zostanie w nią zaangażowanych. Taka wiedza pozwoli dobrać odpowiedni pakiet - ilość materiałów dla gminy (pół pakietu/cały pakiet/wielokrotność pakietu).

 

Partnerzy 2001 – 2014: