Diagnoza ZTU – wyniki lokalne
Przesunięcie terminu wysyłki

Informujemy, że wysyłka wyników lokalnych ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej dla uczniów szkół podstawowych został przesunięty do 20 czerwca 2019 roku. 

Przesunięcie wynika z faktu, iż na prośbę szkół przedłużyliśmy termin pozwalający na udział w badaniu o 2 tygodnie. Wypełnianie ankiet zakończyło się 11 stycznia br., a nie jak planowaliśmy 31 grudnia 2018 roku. Dzięki temu chętne placówki mogły dokończyć badanie. W badaniu wzięło udział ponad 70 tys. uczniów z 294 samorządów.

Wyniki lokalne będą zawierały wszystkie zindywidualizowane wykresy i dane tabelaryczne oraz krótki komentarz do wyników. Raport będzie liczył około 350 stron. Zostanie wysłany do samorządów (biorących udział w badaniu) na płycie CD. Dzięki temu wykresy, diagramy będzie można skopiować i wykorzystać w innych urzędowych dokumentach. Oprócz wyników lokalnych na płycie zostanie zamieszczony raport w ujęciu ogólnopolskim.

Bardzo prosimy o cierpliwość oraz przepraszamy za wszelkie nieudogodnienia.

Partnerzy 2001 – 2014: