Ogólnopolska diagnoza społeczna wśród uczniów 2018 – przewodnik

Zapraszamy do zapoznania się z elektronicznym przewodnikiem po Ogólnopolskiej diagnozie społecznej wśród uczniów 2018, która zostanie przeprowadzona w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018. Przewodnik papierowy zostanie wysłany do wszystkich samorządów uczestniczących w kampanii ZTU 2018 do połowy września. W przewodniku papierowym zostaną udostępnione dane niezbędne do logowania na platformie do badań ankietowych. W przewodniku elektronicznym wspomniane dane (loginy i hasła) nie zostały opublikowane.

Badanie ankietowe „Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów 2018” będzie odbywało się na:

– platformie internetowej: www.diagnozaZTU.pl – w terminie między 30 września 2018 r. a 31 grudnia 2018 r.

Uwaga! Badanie ankietowe zostało przedłużone do 11 stycznia 2019 roku!  

Organizator badania:

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Adres: ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000150767. Regon 639838688 NIP 782-21-84-952

Dane kontaktowe:

Telefon: 61 855 33 81 Faks: 61 855 33 83 E-mail: biuro@radiowiec.pl; Strona www: trzezwyumysl.pl

Koordynator badania: Kinga Kontek

Telefon: 61 855 33 81

E-mail: akademiapn@gmail.com

Partnerzy 2001 – 2014: