Kampanijna manifestacja radości!
Praszka, woj. opolskie

Kampanijny konkurs, zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z wykorzystaniem kart pracy i scenariuszy ZTU, a także spotkania wychowawców z rodzicami były wśród działań podjętych w ramach ZTU w SP nr 3 im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce. – Zorganizowaliśmy też rajd rowerowy oraz Dzień Dziecka, który był naszą manifestacja pogody ducha oraz promocją zdrowego stylu życia – opowiadają koordynatorki Danuta Czemielewska-Cholak i Beata Pelc.

W ramach tegorocznej edycji ZTU w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce uczniowie wzięli udział w konkursie plastyczno-literackim „Autoportret” (kwiecień-czerwiec 2018 r.). Przygotowano również zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z wykorzystaniem kart pracy i scenariuszy zajęć dla wychowawców:

  1. W klasach I-III: „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy”, „Jaki jestem, Jaka jestem” (kwiecień/maj 2018 r.)
  2. W klasach IV-VI: „Poznaję siłę pozytywnego myślenia”, „Pomagając innym, staję się lepszym” (kwiecień/maj 2018 r.)
  3. W klasie VII i oddziałach gimnazjalnych: „Najtrudniej poznać samego siebie!”, „Akceptuję samego siebie!” (kwiecień/maj 2018 r.)
 

Odbyło się też spotkanie wychowawców z rodzicami. W prelekcji wykorzystano ulotki: „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?”, „Poczucie własnej wartości kluczem do szczęścia” (kwiecień 2018 r.)

Kolejne kampanijne przedsięwzięcie to rajd rowerowy oraz organizacja Dnia Dziecka: wspólne świętowanie radości życia, manifestacja pogody ducha, zabawy, sportu, promocja zdrowego stylu życia, z wykorzystaniem gadżetów, plakatów profilaktycznych i ulotek (czerwiec 2018 r.)

Autor: Danuta Czemielewska-Cholak, Beata Pelc - koordynatorki kampanii ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: