Dbamy o dobre relacje rodziców z dziećmi
Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie

– Rodzice wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego w Leszczynach spotkali się na kolejnych zajęciach profilaktycznych odbywających się w ramach kampanii ZTU. W dyskusji na temat potrzeby obserwowania własnego dziecka i tego jak można z nim spędzić czas, przydatne były materiały ZTU – opowiada Monika Horny, koordynatorka ZTU w Placówce Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny.

W leszczyńskiej placówce po raz kolejny odbyły się zajęcia profilaktyczne dla rodziców naszych wychowanków w ramach Kampanii ZTU. Podczas zajęć kontynuowaliśmy temat poczucia własnej wartości u dziecka. Korzystając z kampanijnych kart pracy rozmawialiśmy o potrzebie obserwowania własnego dziecka w celu dokładnego poznania jego potrzeb, zachowań i cech osobowości. Mamy miały także szansę sprawdzić wiedzę o swoim dziecku odpowiadając na pytania zawarte w kartach pracy. Prowadziliśmy także dyskusję na temat sposobów spędzania czasu wolnego z dzieckiem.

Autor: Monika Horny, PWD w dzielnicy Leszczyny

Partnerzy 2001 – 2014: