Kampania uczy jak doceniać siebie!
Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie

W Placówce Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem kampanijnych kart pracy. – Najpierw przeprowadziliśmy pogadankę na temat tego czym jest poczucie własnej wartości oraz mocnych i słabych stron. Następnie rozdaliśmy karty pracy zgodnie z grupą wiekową. Nasi Wychowankowie dobrze poradzili sobie z zadaniami – opowiada Monika Horny, wychowawca w PWD w dzielnicy Leszczyny.

Najmłodsi wychowankowie otrzymali kartę pod nazwą „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!”. Ich zadaniem było znalezienie w sobie i wypisanie swoich mocnych stron, talentów, a następnie podział podanych cech na pozytywne i negatywne.

Starsza grupa otrzymała karty pt. „Poznaję siłę pozytywnego myślenia!”. Pierwszym zadaniem było rozróżnienie myślenia pozytywnego i negatywnego oraz podanie swoich własnych propozycji. Kolejnym zadaniem było zaznaczanie zdań wskazujących na myślenie pozytywne. Ostatnim zadaniem było dokończenie zdań typu: Najbardziej jestem dumny z…?

Najstarsza grupa zajęła się kartą pod nazwą „Najtrudniej poznać samego siebie!”. Zadaniem starszaków było uzupełnienie dialogu dotyczącego poczucia własnej wartości oraz zapisać skojarzenia z tym pojęciem. Następnie młodzież musiała wypisać swoje dotychczasowe osiągnięcia, mocne strony oraz przeszkody w realizacji celów. Ostatnim zadaniem było stworzenie planu efektywnego wykorzystania swoich mocnych stron.

Wszyscy wychowankowie dobrze poradzili sobie z zdaniami.

Autor: Monika Horny, wychowawca w PWD w dzielnicy Leszczyny.

Partnerzy 2001 – 2014: