„Jaki jestem? Jaka jestem?”, pytamy z ZTU
Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie

– Kampanijne zajęcia pt. „Jaki jestem? Jaka jestem” dla dzieci w wieku 6-9 lat, przeprowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego w dzielnicy Czerwionka, cieszyły się wielkim zaangażowaniem ze strony wychowanków – informuje Sabina Gamza, koordynator ZTU. Podczas zabaw i gier dzieci wykazywały się umiejętnościami wyrażania siebie i swoich emocji, budowały wiarę we własne siły. W części plastycznej, której celem było rozwijanie twórczej wyobraźni, wykorzystano karty pracy ZTU.

Pewnego kwietniowego popołudnia wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Czerwionka brali udział w zajęciach plastycznych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pt. „Jaki jestem? Jaka jestem”. Były to zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat. Celem takich zajęć było kształtowanie postawy akceptacji samego siebie jak i innych osób, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły.

Na zajęciach dzieci stworzyły swój własny kontrakt grupowy, w którym zawarte były zasady pracy w grupie, zabawa ruchowa „Lustro” gdzie można było wykazać się umiejętnościami wyrażania siebie i swoich emocji przy pomocy mowy niewerbalnej. Następną grą była „Pantomima”, której celem było pokazanie swoich mocnych stron.

Ostatnimi zajęciami, były zajęcia plastyczne, kluczowe. Celem ich było rozwijanie wyobraźni twórczej. Wychowankowie mieli za zadanie narysować na karcie pracy zwierzę, które najbardziej przypomina ich samych pod względem zachowań i cech charakteru. Po zakończonej pracy, karty pracy zostały wymieszane. Następnie każdy z uczestników losował jedną kartę i starał się wymienić trzy cechy zwierzęcia, które jest tam narysowane.

Podsumowując zajęcia, wychowawca w formie pogadanki uświadomił dzieciom, że są jak dwie strony medalu. Posiadają pozytywne i negatywne cechy osobowości i jak pielęgnować na co dzień bardziej te pozytywne cechy.

Zajęcia cieszyły się wielkim zaangażowaniem ze strony wychowanków, pozwalają na budowanie pozytywnego obrazu siebie.

Autor: Sabina Gamza, koordynator kampanii ZTU w PWD w dzielnicy Czerwionka

Partnerzy 2001 – 2014: