Świetlicowe zajęcia z kampanią
Branice, woj. opolskie

Świetlicowe zajęcia z kampanią! W Szkole Podstawowej w Branicach propagowano zdrowy styl życia, bez nałogów i uzależnień, w zakresie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i profilaktyki zdrowotnej szkoły. Na zajęciach świetlicowych powstały plakaty i rysunki ostrzegające przed skutkami zażywania niebezpiecznych substancji.

W dniach od 16 do 20 października w ramach zajęć świetlicowych toczyły się pogadanki na temat uzależnień od różnych substancji, odbyły się pokazy filmów edukacyjnych, dyskutowano na temat zdrowia i zdrowego stylu życia. Podczas zajęć plastycznych w świetlicy nasi uczniowie wykonywali plakaty i rysunki o w/w tematyce, które zebrano w album

Dziękuję nie palę!!!

Dziękuję nie piję!!!

Dziękuję nie biorę!!!

Autor: Grażyna Olczak, SP Branice

 

Partnerzy 2001 – 2014: