Z ZTU witaliśmy szkołę!
Iłowa, woj. lubuskie

Podczas inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Iłowej, dyrektor Beata Laskowska-Trzeciak oraz burmistrz Paweł Lichtański powitali nowych uczniów. – Tradycyjnie burmistrz Paweł Lichtański przekazał dzieciom plany lekcji na nowy rok szkolny, wręczono też wyróżnienia za zaangażowanie w ZTU – opowiada Ewa Sowa, gminny koordynator ZTU.

Dyrekcja zapoznała wszystkich z organizacją nowego roku szkolnego. Od września br. wszyscy uczniowie będą uczyć się w budynku przy ul. Piaskowej. Tradycyjnie burmistrz Paweł Lichtański przekazał dzieciom plany lekcji na nowy rok szkolny. Dodatkowo wręczono wyróżnienia za zaangażowanie w realizację kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, realizowanej od dziesięciu lat, na terenie świetlic wiejskich i gminnych placówek oświatowych.

Projekt objęty jest patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki i propaguje zadania krzewiące trzeźwość oraz prozdrowotne i prospołeczne postawy wśród młodych ludzi. Dzięki wsparciu władz samorządowych, dzieci w szkołach i świetlicach kształcą nowe umiejętności i poszerzają swoje zainteresowania.

W kampanii w gminie Iłowa uczestniczyli także strażacy. – W sobotę 2 września miałam okazję podziękować naszym strażakom za pomoc w realizacji zadań kampanii ZTU 2017 – mówi koordynator Ewa Sowa.

Źródło: ilowa.pl

Autor: Ewa Sowa, gminny koordynator kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

 

Partnerzy 2001 – 2014: