Kampania to dobre relacje i zaufanie!
Nysa, woj. opolskie

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Nysie po raz jedenasty wzięli udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. – Kampania aktywizuje uczniów, uświadamia im, iż żyjemy w społeczeństwie, w którym tworzą się i funkcjonują grupy rówieśnicze. Silne więzi rówieśnicze powinny być oparte na uczciwych relacjach i zaufaniu – mówi Elżbieta Górzańska, szkolny koordynator ZTU.

Celem kampanii jest zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych poprzez kształtowanie postaw pomagających rozwiązywać sytuacje problemowe, ćwiczenie umiejętności bycia odpowiedzialnym za własne decyzje i postępowanie, uświadomienie uczniom aby potrafili odróżniać wybory pozytywne od negatywnych, aby właściwie tworzyli więzi rówieśnicze oparte na uczciwości i zaufaniu. By rozwijali swoją osobowość i pozytywnie wpływali na innych ludzi, których spotkają na swojej drodze. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w tę akcję realizując cele projektu.

W tym roku szkolnym do realizacji zadań przystąpiły klasy: IIa, IIb, IIc, IId, IIm oraz chętni uczniowie z innych klas.

Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy od przedstawienia założeń kampanii na lekcjach wychowawczych oraz zebraniach z rodzicami.

Pomocą w realizacji tego zadania były przekazane nam przez organizatorów kampanii pakiety edukacyjne. Na godzinach wychowawczych młodzież korzystając z kart pracy „Dobrze, że jesteś…” oraz „Razem raźniej” wykonywała polecenia, budowała poczucie własnej wartości, promowała pozytywne relacje rówieśnicze, kształtowała pozytywny stosunek do otaczającego świata. Był to czas na refleksje i przemyślenia. Zajęcia wzbudziły wiele pozytywnych emocji.

W ramach zadania domowego uczniowie przystąpili do konkursu plastyczno –literackiego „Na skrzydłach przyjaźni”. Plastycy aktywizowani przez wychowawców oraz nauczyciela plastyki narysowali „przyjaźń”. Wyróżnione prace zostały przesłane do biura kampanii.

Na zebraniach z rodzicami nauczyciele omówili cele kampanii i przeprowadzili pogadanki jak dobrze komunikować się z dzieckiem, czyli „Słuchać, a nie tylko słyszeć” oraz jaki wpływ ma grupa rówieśnicza, zarówno pozytywny jak i negatywny.

Kampania cieszyła się zainteresowaniem ze strony uczniów. Najaktywniejsi uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami.

Autor: Elżbieta Górzańska - szkolny koordynator ZTU.

Sprawozdanie nadesłała Renata Kryś.

Partnerzy 2001 – 2014: