W ZTU jest ciekawie!
Chełmiec, woj. małopolskie

– Hasło tegorocznej edycji kampanii ZTU było inspiracją do interesujących i wartościowych działań z uczniami. Część z nich realizowaliśmy nad morzem w Stegnie na Zielonej Szkole. Podczas finału ZTU były rozgrywki sportowe i akcja promująca czytelnictwo. Pod koniec roku szkolnego Dyrektor SP w Marcinkowicach Ewa Pierzchała wręczyła puchary naszym Sportowcom Roku – opowiada Irena Szajewska, koordynator ZTU.

Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach kolejny już raz przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wzięli w niej udział uczniowie klas 1-6. Wychowawcom przekazane zostały przygotowane przez organizatorów materiały. Koordynator zapoznał uczniów z założeniami kampanii, poinformował o konkursach pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”. Rodzice otrzymali ulotki, a na spotkaniach wychowawcy przeprowadzili zajęcia na temat budowania relacji między rodzicami i dziećmi, sposobów porozumiewania się dorosłych z młodymi ludźmi i budowania autorytetu rodzica, a także wpływu grupy rówieśniczej na młodego człowieka.

Wychowawcy, wykorzystując scenariusze zajęć oraz karty pracy, przeprowadzili ciekawe lekcje dotyczące budowania przyjacielskich relacji między rówieśnikami, a także pozytywnego obrazu samego siebie. Karty pracy stworzyły okazje do rozmów na tematy ważne w życiu młodych ludzi – Jaki jestem? Ile jestem wart? Jak postrzegają mnie inni ludzie? Co zrobić, żeby zdobyć przyjaciela?

Na korytarzu szkolnym wykonano gazetkę informującą o tym, że nasza szkoła uczestniczy w kampanii ZTU. Znalazły się na niej informacje dla uczniów, łącznie z regulaminem konkursu literacko-plastycznego i konkursu dla grup, oraz informacje dla rodziców. Całość wzbogaciły plakaty nadesłane przez organizatorów.

Finał akcji w naszej szkole tradycyjnie miał miejsce w Dzień Dziecka. Odbyły się różne konkurencje sportowe: rzuty do kosza, skoki na skakance, żonglerka hula hop, żonglerka piłką nożną. Uczniowie chętnie próbowali swoich umiejętności. Ilość wykonanych ćwiczeń przeliczana była na punkty, które następnie zliczono. W ten sposób zostali wyłonieni mistrzowie w każdej kategorii sprawnościowej.

W przerwie między rozgrywkami sportowymi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji masowego czytania książek. Prawie 100 osób zebrało się w sali gimnastycznej i czytało swoją ulubioną książkę. Uczniom spodobała się taka forma promowania czytelnictwa i stwierdzili, że w grupie przyjemnie jest czytać książki. Akcja była też okazją do zachęcenia rówieśników do sięgnięcia po książkę, która spodobała się koledze.

Na zakończenie Dnia Dziecka dziewczynki z klasy 6 poprowadziły gry i zabawy przy muzyce. Odbył się też mecz koszykówki, który dopingowali inni uczniowie. Podczas zabaw i rozgrywek sportowych dziewczyny z klasy 6 prowadziły loterię fantową, dochód z której przeznaczono na zakup sprzętu sportowego. Warto zaznaczyć, że to szóstoklasistki były pomysłodawczyniami, organizatorkami i prowadzącymi loterię.

Dalsze działania w ramach kampanii realizowaliśmy nad morzem w Stegnie, gdzie uczniowie przebywali na Zielonej Szkole. Zabawy sportowe na plaży, konkurs na najładniejszą rzeźbę z piasku stworzyły doskonałą okazję do zacieśniania przyjaźni i uczenia się współpracy i odpowiedzialności oraz do kształtowania pozytywnych zachowań interpersonalnych.

W czerwcu ogłoszono zwycięzców w plebiscycie o tytuł Sportowca Roku w kategorii dziewcząt i chłopców. Uczniowie cały rok szkolny gromadzili punkty za osiągnięcia w konkursach, które następnie zsumowano. W ten sposób wyłoniono laureatów. Przyznano trzy miejsca. Puchary i dyplomy wręczyła pani dyrektor, Ewa Pierzchała.

Hasło tegorocznej edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł było inspiracją do interesujących i wartościowych działań z uczniami. Mamy nadzieję, że temat kolejnej edycji będzie równie atrakcyjny.

Autor: Irena Szajewska, koordynator ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: