Nowe materiały o narkotykach i dopalaczach

Narkotyki? To mnie nie kręci! 2017/2018 to  zestaw materiałów edukacyjno-profilaktycznych odnoszący się do używania substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki). W skład pakietu wchodzą: karty pracy dla uczniów, scenariusze zajęć dla nauczycieli, audycje edukacyjne, ulotki edukacyjne dla rodziców, plakaty, certyfikaty.    

NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI! – cele zajęć:

› poszerzenie wiedzy uczniów na temat dopalaczy i ich negatywnego działania,
› zachęcenie uczniów do refleksji nad własnym stosunkiem do dopalaczy oraz nad sensem korzystania z nich,
› urealnienie posiadanych informacji, będących często powtarzanymi mitami na temat dopalaczy,
› dostarczenie uczniom informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych a także w sytuacji odczuwanego niepokoju związanego z używaniem substancji psychoaktywnych,
› wypracowanie gotowych procedur dla możliwych sytuacji zagrażających zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu młodych ludzi,
› zapoznanie uczniów z pojęciem zasobów, przegląd zasobów, które sprzyjają dojrzałości, wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują odporność na niekorzystne wpływy,
› zachęcenie uczniów do przeprowadzenia analizy własnych wartości i obecnych celów działania a także poszerzanie ich wiedzy o tym, jak jest się postrzeganym przez innych,
› wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia.


 

JAK WYKORZYSTAĆ? Materiały edukacyjne można wykorzystać podczas zajęć szkolnych z młodzieżą dotyczących substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki) oraz zajęć edukujących rodziców (pedagogizacja), na zebraniach z rodzicami. Warto rozdysponować je podczas festynów i pikników rodzinnych.Więcej informacji na stronie kampanii: Narkotyki to mnie nie kręci!

Partnerzy 2001 – 2014: