Wspólna radość i wiele korzyści!
Chełmiec, woj. małopolskie

– Udział w kampanii ZTU sprawia uczniom Zespołu Szkół w Wielogłowach dużo radości i przynosi wiele korzyści. Pokazuje, że warto pomagać innym, a wspólne działanie przynosi więcej korzyści – mówi Grażyna Wiśniowska, koordynator ZTU. W szkole zorganizowano obchody Dnia dziecka, ponadto gimnazjaliści odwiedzili Tarnów, gdzie wzięli udział w spotkaniu młodych wolontariuszy.

Zespół Szkół w Wielogłowach już od kilku lat aktywnie uczestniczy w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W bieżącym roku działaniami objęto 130 uczniów ze szkoły podstawowej i 115 uczniów gimnazjum, którzy mieli możliwość uczestniczyć w różnorodnych formach aktywności.

Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z głównymi założeniami kampanii oraz konkursami edukacyjno-profilaktycznymi, przewidzianymi dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Rozdano ulotki informacyjne i przygotowano gazetkę, prezentującą konkursy i materiały profilaktyczno-edukacyjne.

Nauczyciele wychowania fizycznego oraz Samorząd Szkolny zorganizowali obchody Dnia Dziecka, podczas którego odbyły się: gry i zabawy dla najmłodszych oraz międzyklasowe konkursy sportowe. Ponadto dla najbardziej aktywnych gimnazjalistów zorganizowano wycieczkę do Tarnowa, by mogli wziąć udział w spotkaniu młodych wolontariuszy oraz zwiedzić historyczne miejsca tego miasta.

Dużą popularnością cieszyły się konkursy plastyczny i literacki „Na skrzydłach przyjaźni – moje spotkanie z bohaterem literackim”. Wpłynęło wiele prac. Najładniejsze i najciekawsze prace zostały wysłane do organizatora kampanii.

W ostatnim dniu roku szkolnego podsumowano przebieg i realizację kampanii w szkole oraz rozdano nagrody uczniom biorącym udział w konkursach.

Autor: Grażyna Wiśniowska, koordynator ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: