Profilaktyka dla najmłodszych
Hrubieszów, woj. lubelskie

– W celu budowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci, w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie podczas cyklu zajęć realizowano program „Przyjaciele Zippiego”. Uczniowie „zerówki” wzięli udział w spotkaniu ze szkolnymi mediatorami oraz w apelu i konkursie profilaktycznym, podkreślającym rolę przyjaźni. W działania zaangażowaliśmy także rodziców – opowiada koordynatorka Marta Kuczyńska.

„Jeżeli uda nam się nauczyć małe dzieci, jak radzić sobie z problemami, to powinny one umieć lepiej pokonywać trudności i kryzysy, zarówno w okresie dorastania, jak i w dorosłym życiu” Paul Rubenstein

W ZSM Nr 1 w Hrubieszowie odbyło się uroczyste zakończenie programu „Przyjaciele Zippiego”, który był realizowany w grupie „0” od 14 grudnia 2016r.

Program „Przyjaciele Zippiego” należy do rekomendowanych programów, realizowanych w różnych krajach świata, w celu budowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Składa się z 24 scenariuszy zajęć.

Podczas zajęć nasi najmłodsi uczniowie uczyli się:

- jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać,

- jak mówić to, co chce się powiedzieć,

- jak słuchać uważnie,

- jak prosić o pomoc,

- jak nawiązać i utrzymać przyjaźnie,

- jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,

- jak mówić przepraszam,

- jak radzić sobie z przemocą i krzywdzeniem,

- jak rozwiązywać konflikty,

- jak radzić sobie ze zmianą i stratą,

- jak adoptować się do nowych sytuacji,

- jak pomagać innym.

W zdobywaniu tych umiejętności pomagały dzieciom opowiadania o grupie małych przyjaciół oraz o patyczaku Zippim. Maskotka Zippiego towarzyszyła uczniom podczas zajęć i wspólnych zabaw.

Uczniowie „zerówki” wzięli udział w spotkaniu ze szkolnymi mediatorami oraz w apelu i konkursie profilaktycznym, podkreślającym rolę przyjaźni.

W realizację programu zaangażowani byli rodzice uczestników programu, którzy pomagali dzieciom w wykonywaniu prac domowych a także uczestniczyli w zebraniu z nauczycielem realizującym program oraz w uroczystym wręczeniu dyplomów.

Dziękuję Pani Agnieszce Kwaśnik, wychowawcy grupy „0”, za zaangażowaną pomoc w realizacji programu oraz rodzicom za nieocenioną współpracę.

Autor: Marta Kuczyńska, realizator programu „Przyjaciele Zippiego”

Partnerzy 2001 – 2014: