Chcemy kontynuować tematy ZTU
Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie

Do kampanii ZTU w roku 2017 przystąpiło ok. 1000 uczniów  z 4 szkół gminy Trzebiatów. – Wszyscy uczestnicy Zachowaj Trzeźwy Umysł zadeklarowali chęć kontynuacji w nowym roku szkolnym zagadnień poruszanych w kampanii 2017 – mówi Bożena Górska, Gminny Koordynator kampanii ZTU.

Edycja kampanii w 2017r. przebiegła pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”. Wszystkie szkoły , które przystąpiły do realizacji kampanii wspierały dzieci i młodzież w tworzeniu silnych więzi rówieśniczych, opartych na uczciwych relacjach i zaufaniu.

W przeprowadzenie kampanii na terenie każdej placówki zaangażowani byli nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia posługując się otrzymanymi scenariuszami. M.in. dzięki scenariuszom pokazano uczniom pozytywne i negatywne wpływy grupy rówieśniczej oraz uświadomiono o  ważności podejmowania świadomych decyzji i wyborów. Uczniowie wypełniali karty pracy zawierające proste ćwiczenia i zadania dotyczące treści omawianych na zajęciach.

Podczas zebrań z rodzicami rozdawane były ulotki zawierające wskazówki, jak  rozpoznać rodzaj wpływu grupy rówieśniczej na dziecko oraz podpowiadające sposoby niwelowania negatywnego wpływu rówieśników i otoczenia na młodego człowieka.

Poza wypełnianiem kart pracy uczniowie różnego rodzaju problemy związane z grupą rówieśniczą, czy przyjaźnią przedstawiali za pomocą dram, ćwiczeń, „burzy mózgów”, dyskusji. Tematy, które poruszono: analiza własnej osoby - „Jaki/a  jestem?’”, moje miejsce i rola w grupie - „Ja i moja grupa”, moje dobre i złe strony - „Ile jestem wart?”, drugi człowiek obok - „Dobrze że jesteś”, towarzysz na dobre i złe - „Mój przyjaciel’’, umiejętność pracy w grupie - „Razem raźniej”.

Kampania poruszała bardzo ważne kwestie w życiu młodych ludzi. Uczniowie próbowali ustalić priorytety i hierarchię w życiu człowieka. Poznawali zadania w grupie, starali się wykazać wagę działań zespołowych. Generalnym wnioskiem we wszystkich szkołach stało się stwierdzenie o ponadwymiarowym charakterze przyjaźni i możliwości osiągnięcia większego sukcesu poprzez wspólne działania.

Wszyscy uczestnicy kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zadeklarowali chęć kontynuacji w nowym roku szkolnym zagadnień poruszanych w kampanii 2017r.

Autor: Bożena Górska, Gminny Koordynator kampanii ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: