ZTU to aktywne i twórcze działania
Praszka, woj. opolskie

Zadania kampanii ZTU w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. W. Chotomskiej w Praszce realizowali wszyscy nauczyciele i uczniowie. – Przeprowadzono tegoroczny konkurs i rozwiązywano ćwiczenia z kart pracy ZTU. W szkole odbył się rajd rowerowy, rozgrywki w Dniu Dziecka przypominały o wychowawczej wartości sportu – mówi Andrzej Podyma, koordynator ZTU.

Główne cele kampanii to stworzenie atmosfery radości z nowych doświadczeń, wskazanie wartości współdziałania z innymi i nawiązywania przyjacielskich relacji. Udział w przedsięwzięciu ma także kształtować umiejętność podejmowania aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki i być pochwałą trzeźwego myślenia oraz twórczego podejścia do życia.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 przeprowadzono w szkole zajęcia, konkursy i rozgrywki sportowe.

Odbył się konkurs plastyczno-literacki pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”, gdzie zadaniem było narysowanie lub opisanie swojej przygody z wybranym bohaterem literackim, który został naszym przyjacielem. W konkursie muzycznym „Szansa na sukces” uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne. Najlepsi zostali nagrodzeni.

Zajęcia w klasach 4-6 z kartami pracy zawierającymi proste ćwiczenia i zadania, dostosowane do wieku odbiorcy, ułatwiały zapoznanie i zapamiętywanie treści przekazywanych w kampanii, związanych z pozytywnym lub negatywnym wpływem grupy rówieśniczej oraz podejmowaniem decyzji i dokonywaniem wyborów.

Z kart pracy skorzystały także klasy 1-3. Karty zawierały proste ćwiczenia, które rozwijają u dziecka cechy dobrego przyjaciela, kształtują umiejętności funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni. Rozwijają również samoświadomość oraz budują poczucie własnej wartości, uczą też nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami.

Ponadto przeprowadzono rajd rowerowy z okazji Światowego dnia bez papierosa.

Rozgrywki sportowe zespołowe i indywidualne zaplanowane na Dzień Dziecka miały na celu popularyzacje wartości wychowawczych sportu, propagowanie wśród młodzieży hasła „sport to zdrowie”, uświadomienie uczestnikom faktu iż każdy może być zwycięzcą, wprowadzenia ducha sportowej rywalizacji i zasady „fair play”. Najlepsi zawodnicy poszczególnych konkurencji zostali nagrodzeni.

Autor: Andrzej Podyma, Pełnomocnik Burmistrza Praszki ds. RPA, koordynator ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: