Jubileusz 15-lecia ZTU w Nawojowej Górze
Gmina Krzeszowice

7 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Nawojowej Górze odbył się  Jubileusz 15-lecia Gminnej Imprezy Sportowej organizowanej w ramach kampanii  Zachowaj Trzeźwy Umysł. Corocznie w ramach imprezy odbywają się zawody sportowe, w których współzawodniczą uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Gminy Krzeszowice.

Inauguracja imprezy rozpoczęła się o godzinie 9:30. Zgromadzonych gości przywitali wspólnie: Lucyna Stryczek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze oraz Wacław Gregorczyk – Burmistrz Gminy Krzeszowice.

Z okazji jubileuszu w Nawojowej Górze pojawili się również koordynatorzy kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – pani Kinga Kontek oraz  pan Tomasz Bednarek, którzy podsumowali 15 lat wspólnej pracy, przypomnieli sukcesy krzeszowickiej młodzieży, która chętnie uczestniczy w kampanijnych konkursach oraz podziękowali za zaangażowanie całej społeczności Gminy Krzeszowice. Koordynatorzy kampanii wręczyli również symboliczne wyróżnienia. Dyplomy otrzymali: Wacław Gregorczyk – Burmistrz Krzeszowic, Lucyna Stryczek – Dyrektor SP w Nawojowej Górze, Agnieszka Wołodko – Pedagog SP w Nawojowej Górze, Ewa Getz – nauczyciel wychowania fizycznego w Nawojowej Górze, Nina Kurdziel – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień w Krzeszowicach.

W imieniu samorządu oraz szkoły zostały wręczone statuetki dla osób i instytucji, które przez 15 lat angażowały się w działania edukacyjno-profilaktyczne.

Po inauguracji rozpoczęły się zawody sportowe. Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary.

Partnerzy 2001 – 2014: