Rodzina na TAK!

Rodzina na Tak! To najlepsze materiały edukacyjne na festyny, pikniki czy imprezy familijne, np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka.

Z powodzeniem wykorzystasz je też na gminnych imprezach i podczas rodzinnych zabaw! Wypróbuj świetne materiały profilaktyczno-edukacyjne i bądź z Rodziną na TAK!

UWAGA! Specjaliści rekomendują prowadzenie i finansowanie programów rozwijających umiejętności wychowawcze i pozytywne relacje rodzinne!

DIAGNOZA PROBLEMU

Rodzina to klucz do zdrowego społeczeństwa!

Rodzina, podstawowy element każdego społeczeństwa, to niepowtarzalne środowisko tworzone przez bliskie osoby. Zdrowa rodzina oznacza większą szansę na wyzwolenie ogromnego potencjału i wszechstronny rozwój dziecka. Rodzice, dziadkowie, najbliżsi, troszcząc się o dziecko, zaspokajają jego podstawowe potrzeby, dając mu tym samym warunki do optymalnego rozwoju.

Jednocześnie rodzina i prawidłowe relacje w niej stanowią jeden z najważniejszych czynników chroniących dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi (np. sięganie po alkohol, narkotyki, papierosy lub inne środki psychoaktywne).

To bardzo ważne, aby proces opieki i wychowania przebiegał w atmosferze bezpieczeństwa, pełnego zrozumienia i miłości, dzięki temu dziecko będzie wierzyło we własne siły, skutecznie zwalczy przeciwności losu i bez problemu podejmie wyzwania codziennego życia.

Szczęśliwe dzieciństwo to gwarancja udanego startu w dorosłość!

Szybkie tempo życia, pogoń za środkami materialnymi, kariera, migracja zarobkowa, brak czasu dla bliskich, kryzys wartości społecznych i moralnych, osłabienie więzi, zmniejszenie autorytetu rodziców i dziadków oraz rozstania rodziców – to niewątpliwie przyczyny poważnego kryzysu rodziny.

Czynniki te tworzą sytuacje, w których rodzice nie wywiązują się z opieki nad dzieckiem w sposób należyty. Młody człowiek otoczony niewłaściwą opieką skazany jest na poszukiwanie wzorców poza rodziną, co z natury nie jest korzystne dla jego prawidłowego rozwoju.

Mechanizmy te wzmagają skłonność dzieci i młodzieży do zachowań ryzykownych, a także zaburzeń rozwojowych, których częścią są nieumiejętność rozwiązywania problemów czy nieradzenie sobie w dorosłym życiu.

Bądź z rodziną na TAK!

Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom dotykającym rodziny, proponujemy Państwu udział w kampanii RODZINA NA TAK! Jej głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji i wspieranie pozytywnych funkcji rodziny.

Przystępując do kampanii Rodzina na TAK!, zrealizują Państwo:

  • działania na rzecz wzmacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz wzajemnych relacji łączących jej członków,
  • inicjatywy wzmacniające więzi międzypokoleniowe oparte na wzajemnym szacunku,
  • przedsięwzięcia wspierające rodziny wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Materiały profilaktyczno-edukacyjne kampanii RODZINA NA TAK!

Wspierają i uatrakcyjniają organizację lokalnych wydarzeń, w których uczestniczą całe rodziny, a przede wszystkim:

  • ZACIEŚNIAJĄ więzi emocjonalne między dorosłymi członkami rodziny a dziećmi,
  • INTEGRUJĄ uczestników przez wspólne wykonywanie zadań i współzawodnictwo z innymi rodzinami,
  • AKTYWIZUJĄ środowisko lokalne w zakresie promowania wartości rodzinnych,
  • ZACHĘCAJĄ do wspólnego spędzania czasu,
  • PRZEKAZUJĄ WIEDZĘ, a także system wartości rodzinnych i ważnych norm społecznych,
  • CHRONIĄ dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi, a w szczególności przed sięganiem po alkohol, dopalacze czy inne substancje psychoaktywne.

WYPRÓBUJ MATERIAŁY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE

Dostarczamy najnowsze, profesjonalne materiały profilaktyczno-edukacyjne do wykorzystania podczas imprez z okazji Dnia Dziecka, Dnia matki, Dnia Ojca, festynów rodzinnych i innych spotkań wiosenno-letnich.

Dzięki temu wiedza, umiejętności i motywowanie do nawiązywania prawidłowych relacji rodzinnych będą realizowane przez różne formy wspólnego spędzania czasu, a ich efekty mogą zostać przeniesione na każdą dziedzinę życia rodzinnego.

Partnerzy 2001 – 2014: