Zapraszamy do ZTU całą społeczność!
Skawina, woj. małopolskie

- Wyrażamy nadzieję, że idea kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, spotka się z poparciem i zrozumieniem Państwa, a przy udziale wszystkich, którym dobro dzieci i młodzieży leży na sercu, przyniesie zamierzone cele oraz dla całej społeczności lokalnej wiele satysfakcji i pożytku - mówi Małgorzata Kopeć, pełnomocnik burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii. Na 20 maja zaplanowano doroczną Imprezę Środowiskową ZTU w Parku Miejskim.

„Na skrzydłach Przyjaźni” - to hasło tegorocznej XVII edycji kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł, do której przystąpiła Gmina Skawina. W ramach kampanii cała społeczność lokalna: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli realizować będą szereg zadań. W projekcie biorą udział setki zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące profilaktyki alkoholowej, m.in. plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Kampania jest inspiracją do podejmowania innych działań profilaktycznych na terenie gminy, w tym dorocznej Imprezy Środowiskowej Zachowaj Trzeźwy Umysł, która odbędzie się 20 maja 2017 r. w Parku Miejskim w Skawinie. Zachęcamy do zapoznania się z ramowym scenariuszem imprezy i regulaminem zawodów sportowych. Organizatorzy imprezy przygotowali również konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Dobra rodzina - radości przyczyna” - Regulamin konkursu.

Szkoły zaangażowane w kampanię: Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 4 w Skawinie, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie, Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Szkoła Podstawowa w Kopance, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Szkoła Podstawowa w Rzozowie, Zespół Szkół Katolickich w Skawinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie.

Materiał nadesłała: Małgorzata Kopeć, pełnomocnik burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii w gminie Skawina.

Partnerzy 2001 – 2014: