Kampania sprzyja wszechstronnemu rozwojowi
Skawina, woj. małopolskie

Kampania sprzyja wszechstronnemu rozwojowi! W realizowanej na terenie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie kampanii ZTU brali udział uczniowie zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum oraz rodzice. Przeprowadzone zajęcia uczyły radzenia sobie ze stresem, komunikowana się i odreagowywania trudnych emocji. Jedną z form terapii było pisanie wierszy.

Podczas trwania kampanii przeprowadzono wiele działań. Między innymi odbyły się zajęcia tematyczne dotyczące zdrowego stylu życia w tym dbałość o prawidłową kondycję psychiczną, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz do kogo mogą uczniowie zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych. Ponadto odbyły się cykliczne zajęcia z bajkoterapii, które pozwoliły nabyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych poprzez identyfikację z bohaterami opowiadań.

Dla uczniów gimnazjum przeprowadzono cykliczne zajęcia warsztatowe wzmacniające strefę społeczną uczniów, w tym przybliżenie tematyki w jaki sposób komunikować się z innymi, nawiązywać właściwe relacje z rodzicami czy koleżankami i kolegami. Wobec rodziców prowadzono psychoedukację na temat „Jak budować prawidłowe relacje z dzieckiem” oraz rozdano ulotki dotyczące skutków nadopiekuńczości i braku zainteresowania ze strony rodziców.

W ramach zajęć z psychologiem oraz pedagogiem formą terapii było pisanie wierszy. Działania te miały na celu wzmocnienie uczniów, rozwijanie twórczego myślenia. Zwieńczeniem akcji była nagroda dla uczennicy, która brała udział w konkursie plastyczno-literackim pod hasłem „Pod dobrą opieką”. Prowadzono również zajęcia relaksacyjne, których celem było obniżenie poziomu napięcia emocjonalnego, odreagowanie trudnych emocji, poznanie technik radzenia sobie ze stresem.

Dbając o prawidłowy rozwój fizyczny prowadzono liczne działania organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego: uczestnictwo uczniów w zajęciach na basenie, hali sportowej, zawodach sportowych. Mając na celu dbanie o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży zaplanowano kontynuację akcji również w przyszłym roku.

Źródło: Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie.

Materiał nadesłała: Małgorzata Kopeć, pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii

Partnerzy 2001 – 2014: