Kampania się udała, nagrody wręczone!
Skawina, woj. małopolskie

Kampania się udała, nagrody wręczone! 10 listopada w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie uroczyście rozdano nagrody laureatom ZTU. W spotkaniu uczestniczyli zwycięzcy konkursów ZTU, koordynatorki Anna Główka, Zofia Garlacz, Joanna Jamróz oraz Małgorzata Kopeć, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii i Maria Żyła reprezentująca CWR.

W trakcie spotkania Małgorzata Kopeć – koordynator kampanii na terenie gminy, przybliżyła założenia akcji oraz działania realizowane w roku 2016, co stało się inspiracją do wspólnej rozmowy na temat akcji. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród i dyplomów obecnym na spotkaniu laureatom.

Laureatami konkursów Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie Skawina zostali: Magdalena Hrabia (Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie), Anna Główka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie), Justyna Lelek (Szkoła Podstawowa w Zelczynie), Maja Tyrała (Szkoła Podstawowa w Zelczynie), Julia Opyrchał (Szkoła Podstawowa w Zelczynie), Natalia Tąta (Szkoła Podstawowa w Zelczynie).

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w kampanię i udział w konkursach a ich laureatom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy również Dyrektorom szkół, szkolnym koordynatorom za zaangażowanie i realizację tegorocznej kampanii, bez udziału których  projekt Zachowaj Trzeźwy Umysł nie mógłby się udać.

Relację nadesłała Małgorzata Kopeć, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, Gmina Skawina.

Partnerzy 2001 – 2014: