Jesteśmy pewni, że warto być z ZTU!
Skawina, woj. małopolskie

Jesteśmy pewni, że warto być z ZTU! Kampania ZTU od lat wspiera działalność wychowawczą SP w Rzozowie w zakresie szeroko pojętej profilaktyki. Uczestnicy ZTU mieli okazję spotkać się z policjantem, który poruszył temat przemocy i agresji, zorganizowano także dzień integracji. – Kampanijne zajęcia urozmaiciliśmy kartami pracy i ulotkami, które zwiększyły aktywność i zaangażowanie uczniów – mówią koordynatorzy.

Jak co roku Szkoła Podstawowa w Rzozowie przystąpiła do realizacji zadań w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Realizując założenia programu, szczególną uwagę przywiązywano do przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży. W klasach 1-3 zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia. Dzieci dowiedziały się również do kogo mogą się zwrócić jeśli znajdą się w trudnej sytuacji.

Uczniowie klas 4-6 na zajęciach poznali sposoby radzenia sobie z emocjami. Uczyli się również dokonywać prozdrowotnych wyborów, wolnych od nałogów – alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych. Dodatkowo klasa VI wzięła udział w programie profilaktycznym „Debata”, który ma za zadanie zmniejszyć ryzyko przedwczesnej inicjacji narkotykowej i alkoholowej wśród młodzieży.

Uczniowie jeszcze raz uświadomili sobie zagrożenia wynikające z korzystania ze środków zmieniających świadomość. W ramach Kampanii brali udział w konkursach plastycznych – „Pod dobrą opieką” oraz „Wspólnie z rodziną wybieramy zdrowie” – w ramach XIII imprezy profilaktyczno-sportowej Zachowaj Trzeźwy Umysł organizowanej przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie i Gimnazjum Nr 1 w Skawinie.

Działania profilaktyczne promujące ideę zdrowego stylu życia jako alternatywy wobec patologii i nałogów, realizowane były także w ramach godzin wychowawczych i zajęć świetlicowych. Tematyka ta uwzględniona była na gazetkach klasowych i na szkolnym korytarzu.

W kampanii wykorzystano materiały Zachowaj Trzeźwy umysł – karty pracy, ulotki, które urozmaicały zajęcia i zwiększyły aktywność i zaangażowanie uczniów.

W czerwcu zorganizowana została II „Sztafeta po zdrowie w Rzozowie”. W ramach dużej imprezy środowiskowej promowany był zdrowy styl życia, rodzinne spędzanie wolnego czasu. W biegach uczestniczyły całe rodziny, nauczyciele i pracownicy szkoły. Później synowie rozegrali mecz piłki nożnej z ojcami, a córki miały okazje zmierzyć się z mamami w rozgrywkach piłki siatkowej. W imprezie wziął udział także ks. Proboszcz Robert Morawski oraz sołtys Rzozowa i Radny Rady Miejskiej w Skawinie, Grzegorz Klimas.

W całym roku szkolnym podejmowano dodatkowo liczne działania chroniące dzieci przed zachowaniami ryzykownymi. Jednym z nich było spotkanie z policjantem, który odbył pogadankę z dziećmi na temat przemocy i agresji oraz ich konsekwencjami prawnymi.

Zorganizowano także dzień integracji pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami”. Tego dnia przybyli do szkoły goście – uczniowie wraz z opiekunami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. Na spotkaniu uczniowie z Rzozowa zaprezentowali krótkie przedstawienie dotyczące tematyki szacunku, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka. Po teatrzyku dzieci obu szkół rozpoczęły zabawę sportową w mieszanych drużynach. Wszyscy świetnie się bawili dopingując każdego bez względu na kolor szarfy. Po konkurencjach sportowych wszyscy odcisnęli swoje dłonie na pamiątkowym plakacie pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami”. To była piękna lekcja wrażliwości na drugiego człowieka, otwartości na jego potrzeby.

 Dwóch nauczycieli SP w Rzozowie uzyskało kwalifikacje do prowadzenia programu profilaktycznego „Debata”, uczestnicząc w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie nowych substancji psychoaktywnych – „dopalaczy”, które są obecnie dostępne na rynku.

Szkolni koordynatorzy kampanii są pewni, że promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz zachowań prospołecznych zaowocuje w życiu uczniów i ochroni ich przed nałogami i przemocą.

Materiał nadesłała Małgorzata Kopeć, pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii.

Partnerzy 2001 – 2014: