ZTU 2017
Nowa oferta

Informujemy, że założenia kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 pod hasłem "Na skrzydłach przyjaźni" zostaną opubliowane na początku listopada. W nowej edycji chcemy wspierać dzieci i młodzież w tworzeniu silnych więzi rówieśniczych opartych na uczciwych relacjach i zaufaniu.

Jak co roku wystąpiliśmy o objęcie kampanii patronatem honorowym do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Papierowe wersje oferty zostaną przesłane do samorządów na początku listopada. Już teraz warto zaplanować udział gimy/miasta w przedsięwzięciu.

Kampanijne materiały można zamówić również ze środków tegorocznych. Materiały wraz z fakturą zostaną przesłane do Państwa w grudniu.

Partnerzy 2001 – 2014: