Rodzina na TAK!

Rodzina na Tak! To najlepsze materiały edukacyjne na festyny, pikniki czy imprezy familijne, np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka.

Z powodzeniem wykorzystasz je też na gminnych imprezach i podczas rodzinnych zabaw! Wypróbuj świetne materiały profilaktyczno-edukacyjne i bądź z Rodziną na TAK!

UWAGA! Specjaliści rekomendują prowadzenie i finansowanie programów rozwijających umiejętności wychowawcze i pozytywne relacje rodzinne!

DIAGNOZA PROBLEMU

Rodzina to klucz do zdrowego społeczeństwa!

Rodzina, podstawowy element każdego społeczeństwa, to niepowtarzalne środowisko tworzone przez bliskie osoby. Zdrowa rodzina oznacza większą szansę na wyzwolenie ogromnego potencjału i wszechstronny rozwój dziecka. Rodzice, dziadkowie, najbliżsi, troszcząc się o dziecko, zaspokajają jego podstawowe potrzeby, dając mu tym samym warunki do optymalnego rozwoju.

Jednocześnie rodzina i prawidłowe relacje w niej stanowią jeden z najważniejszych czynników chroniących dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi (np. sięganie po alkohol, narkotyki, papierosy lub inne środki psychoaktywne).

To bardzo ważne, aby proces opieki i wychowania przebiegał w atmosferze bezpieczeństwa, pełnego zrozumienia i miłości, dzięki temu dziecko będzie wierzyło we własne siły, skutecznie zwalczy przeciwności losu i bez problemu podejmie wyzwania codziennego życia.

Szczęśliwe dzieciństwo to gwarancja udanego startu w dorosłość!

Szybkie tempo życia, pogoń za środkami materialnymi, kariera, migracja zarobkowa, brak czasu dla bliskich, kryzys wartości społecznych i moralnych, osłabienie więzi, zmniejszenie autorytetu rodziców i dziadków oraz rozstania rodziców – to niewątpliwie przyczyny poważnego kryzysu rodziny.

Czynniki te tworzą sytuacje, w których rodzice nie wywiązują się z opieki nad dzieckiem w sposób należyty. Młody człowiek otoczony niewłaściwą opieką skazany jest na poszukiwanie wzorców poza rodziną, co z natury nie jest korzystne dla jego prawidłowego rozwoju.

Mechanizmy te wzmagają skłonność dzieci i młodzieży do zachowań ryzykownych, a także zaburzeń rozwojowych, których częścią są nieumiejętność rozwiązywania problemów czy nieradzenie sobie w dorosłym życiu.

Bądź z rodziną na TAK!

Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom dotykającym rodziny, proponujemy Państwu udział w kampanii RODZINA NA TAK! Jej głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji i wspieranie pozytywnych funkcji rodziny.

Przystępując do kampanii Rodzina na TAK!, zrealizują Państwo:

  • działania na rzecz wzmacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz wzajemnych relacji łączących jej członków,
  • inicjatywy wzmacniające więzi międzypokoleniowe oparte na wzajemnym szacunku,
  • przedsięwzięcia wspierające rodziny wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Materiały profilaktyczno-edukacyjne kampanii RODZINA NA TAK!

Wspierają i uatrakcyjniają organizację lokalnych wydarzeń, w których uczestniczą całe rodziny, a przede wszystkim:

  • ZACIEŚNIAJĄ więzi emocjonalne między dorosłymi członkami rodziny a dziećmi,
  • INTEGRUJĄ uczestników przez wspólne wykonywanie zadań i współzawodnictwo z innymi rodzinami,
  • AKTYWIZUJĄ środowisko lokalne w zakresie promowania wartości rodzinnych,
  • ZACHĘCAJĄ do wspólnego spędzania czasu,
  • PRZEKAZUJĄ WIEDZĘ, a także system wartości rodzinnych i ważnych norm społecznych,
  • CHRONIĄ dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi, a w szczególności przed sięganiem po alkohol, dopalacze czy inne substancje psychoaktywne.

UWAGA! Rodzina na TAK! to np. estetyczne karty-zdrapki, które można wykorzystać do przeprowadzenia loterii fantowej podczas lokalnego festynu.

WYPRÓBUJ MATERIAŁY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE

Dostarczamy najnowsze, profesjonalne materiały profilaktyczno-edukacyjne do wykorzystania podczas imprez z okazji Dnia Dziecka, Dnia matki, Dnia Ojca, festynów rodzinnych i innych spotkań wiosenno-letnich.

Dzięki temu wiedza, umiejętności i motywowanie do nawiązywania prawidłowych relacji rodzinnych będą realizowane przez różne formy wspólnego spędzania czasu, a ich efekty mogą zostać przeniesione na każdą dziedzinę życia rodzinnego.

Rodzina na TAK! – RAZEM BEZPIECZNIEJ

Rodzina na TAK! Ulotka razem bezpieczniej

Edukacyjno-profilaktyczna karta pracy dla dzieci (format A5).

Ulotka ma formę edukacyjnej karty pracy, w której oprócz treści profilaktycznych znajdują się zadania edukacyjne do rozwiązania przez dzieci (krzyżówka, rebus, wykreślanka).

Materiał promuje rodzinę jako podstawowy czynnik chroniący dzieci przed zachowaniami ryzykownymi. Buduje poczucie bezpieczeństwa u dzieci, podkreśla rolę najbliższych przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i problemowych.

Rodzina na TAK! RAZEM RAŹNIEJ

Rodzina na TAK! Ulotka razem razniej

Edukacyjno-profilaktyczna karta pracy dla młodzieży (format A5).

Ulotka ma formę edukacyjnej karty pracy, w której oprócz treści profilaktycznych znajdują się zadania edukacyjne do rozwiązania przez młodzież (krzyżówka, rebus, wykreślanka).

Materiał promuje rodzinę jako podstawowy czynnik chroniący młodzież przed zachowaniami ryzykownymi. Buduje poczucie wspólnoty, podkreśla rolę najbliższych przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i problemowych.

Rodzina na TAK! – KOCHAM, DBAM, CHRONIĘ

Rodzina na TAK! Ulotka kocham - dbam - chronię

Edukacyjno-profilaktyczna karta pracy dla dorosłych (format A5).

Ulotka ma formę edukacyjnej karty pracy, w której oprócz treści profilaktycznych znajduje się zadanie edukacyjne do rozwiązania przez dorosłych, dzięki któremu określą oni swój stosunek do dzieci (relacje, oczekiwania).

Materiał pomaga usystematyzować relacje dorosły-dziecko, jednocześnie budując poczucie bezpieczeństwa u dzieci. Pomaga rozpocząć rozmowę na temat roli najbliższych osób przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i problemowych.

Rodzina na TAK! – MOJA POCZTÓWKA DLA…

Rodzina na TAK! Pocztowka

Kartka z polem na rysunek (format 10×15).

Przygotowana do samodzielnego zaprojektowania kartka pocztowa (z miejscem na adres i wpisanie życzeń).

Dzieci mogą stworzyć rysunek, wyklejankę lub ozdobić kartkę dowolną techniką. Na drugiej stronie jest miejsce na życzenia dla wybranej osoby (mamy, taty, babci, dziadka, rodzeństwa). Kartkę dzieci mogą wręczyć osobiście lub wysłać pocztą wybranej przez siebie osobie.

Praca nad kartką dla kochanej osoby wzmacnia poczucie bliskości, stymuluje osobę obdarowaną (rodziców, dziadków, rodzeństwo) do podziękowań i pochwał za włożoną pracę.

Rodzina na TAK! – DYPLOM RODZINNY

Rodzina na TAK! Dyplom rodzinny

Kolorowy dyplom do wypełnienia (format A4).

Na dyplomie jest miejsce na pieczątki i podpisy przedstawicieli placówki lub osób wręczających wyróżnienie.

Rodzina na TAK! – DYPLOM DLA WSPIERAJĄCYCH KAMPANIĘ

Rodzina na TAK! Dyplom dla wspierających kampanię

Kolorowy dyplom do wypełnienia (format A4).

Można go wręczyć instytucjom, firmom bądź osobom szczególnie zaangażowanym we wsparcie Rodziny na TAK w Państwa gminie lub mieście.

Rodzina na TAK! – CERTYFIKAT DLA SAMORZĄDU

Rodzina na TAK! Certyfikat

Certyfikat (format A4) z wyrazami uznania dla samorządu za włączenie się w przedsięwzięcie.

Rodzina na TAK! – PLAKAT RODZINA NA TAK! 20 SZTUK

Rodzina na TAK! Plakat

Duży, kolorowy plakat (format B2)z miejscem na wpisanie informacji.

Rodzina na TAK! – ZDRAPKA KONKURSOWA

Rodzina na TAK! Zdrapki

Zdrapka w formie wizytówki (format 9×5 cm).

Na zdrapce jest pole o wymiarach 1×5cm, na którym ukryto informację („Spróbuj jeszcze raz” lub „Gratulacje”). Komplet zdrapek zawiera 20 kart wygrywających. Pozostałe 80 to karty „Spróbuj jeszcze raz”.

Rodzina na TAK! – BALONY

Rodzina na TAK! Balon

Biały balon z pozytywnym hasłem Rodzina na tak! Do balonu dołączony jest patyczek.

Rodzina na TAK! – WIATRACZKI

Rodzina na TAK! Wiatraczek

Kolorowy wiatraczek z pozytywnym hasłem Rodzina na tak! (w komplecie z patyczkiem). Do samodzielnego montażu.

 

SPRZEDAŻ NA BIEŻĄCO od 11.04.2016 MAIL: tomasz.bednarek@sklepikztu.pl KOM.: 501 187 460 TEL. 61 855 33 81 FAKS: 61 855 33 83

Partnerzy 2001 – 2014: